Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2024

Sbírka Na pastorační aktivity v diecézi – v neděli 19. května se při všech bohoslužbách vybralo 22.067 Kč.

Modlitba za národ – v úterý 28. května v 17:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Změna místa konání mše svaté – na Svátek Navštívení Panny Marie v pátek 31. května v 18:00 bude mše svatá sloužena v klášterním kostele. Po mši svaté bude následovat poslední májová pobožnost.

Domov důchodců Blahoutova – ve čtvrtek 30. května nebude mše svatá sloužena.

Úklid kostela sv. Bartoloměje – v pátek 31. května od 8:00. Sraz před zákristií.

Večeřadlo Panny Marie – v sobotu 1. června v 7:00 v kostele sv. Jana Křtitele.

Slavnost Božího Těla - v neděli 2. června bude v kostele sv. Bartoloměje slavnostní bohoslužba, na kterou naváže průvod s Nejsvětější svátostí a modlitba za naše město na Perštejnském náměstí. Bylo by hezké, kdyby se mše svaté zúčastnily i děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a malé děti, které chtějí ozdobit cestu průvodu květinovými lístky. Rodiče těchto dětí ať se předem přihlásí u Marty Kohoutkové (tel.: 777 086 716), která jim sdělí bližší informace. Průvod bude zakončen v klášterním kostele. Mše sv. v klášteře bude posunuta na 10:30. 

Setkání rodin s malými dětmi – v neděli 2. června od 15:00 na faře.

Koncert –  v neděli 2. června v 17:00 jste zváni do kostela sv. Václava v Mikulovicích na koncert Kvintetky.

Uzávěrka farního zpravodaje č. 4 – ve středu 5. června. Prosíme o dodržení termínu.

Pastorační rada farnosti – ve čtvrtek 6. června od 19:00 na faře.

Noc kostelů – v pátek 7. června večer budou otevřeny naše kostely pro veřejnost. Plakátky s programem jsou na stolku. Prosíme o jejich distribuci podle vašich možností. Protože se jedná o akci, při které chceme lidem skrze kulturu, umění či vlídné přijetí pomoci seznámit se s evangeliem, budeme se za všechny návštěvníky i organizátory modlit při pravidelné adoraci ve čtvrtek 30. června v 19:00 – 20:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všichni jste srdečně zváni.

Příprava na biřmování - zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 15. června na email uhlir.jan@dihk.cz. Pokud bude dostatečný zájem, bude od září zahájena příprava na biřmování. V opačném případě, se o jeden rok odloží. 

Čtvrteční adorace - každý čtvrtek je v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Všichni jste srdečně zváni.

Historie