Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 26. 11. do 3. 12. 2023

Sbírka na podporu katolických médií – v neděli 19. listopadu se vybralo 22.156 Kč.

Prezentace navržených členů a volby do pastorační rady – v tomto týdnu bylo díky vašim návrhům vybráno 12 kandidátů do Pastorační rady farnosti. Celkem se sešlo 89 lístků s návrhem 110 různých osob. Vybrané kandidáty naleznete na nástěnkách v kostelích a na webových stránkách farnosti, kde se také dozvíte další podrobnosti.
Vlastní volby proběhnou příští neděli 3. 12. v čase jednotlivých bohoslužeb. Hlasovací lístky jsou již nyní k dispozici. Na nich je též uveden způsob hlasování. Děkujeme za vaši aktivní účast. 

Setkání mladých rodin - srdečně zveme všechny rodiny, které mají děti zejm. předškolního věku, na společně strávené odpoledne v neděli 26. listopadu od 15:00 na faře. Cílem je především blíže se poznat, jak děti, tak rodiče, na programu bude společné tvoření, průvod s lucernami do klášterního kostela a závěrečná modlitba. Těšíme se na příležitost navzájem o sobě více vědět. Otec Jan a Špeldovi 

Setkání skupinek Modlitby matek – v neděli 26. listopadu v 18:00 se na faře bude konat setkání našich farních skupinek Modliteb matek. Akce se zúčastní i diecézní koordinátorka tohoto hnutí. Na setkání jsou zvány maminky a babičky, které mají touhu se zapojit či se chtějí seznámit s tímto hnutím křesťanských matek.

Modlitba za národ – v úterý v kostele sv. Bartoloměje od 17:30.

Uzávěrka Zpravodaje farnosti – ve středu 29. listopadu.

Adorace za účastníky kurzu Alfa – ve čtvrtek 30. listopadu bude v kostele sv. Bartoloměje probíhat tichá adorace od 18:45 do 20:00. Zapsat se můžete do seznamu na webových stránkách nebo v kostele na stolku.

Léčebna dlouhodobě nemocných – mše svatá v LDN Rybitví bude sloužena 29. listopadu v 13:15.
Domov důchodců Blahoutova – mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 30. listopadu v 15:30.

Zpovědní den – ve čtvrtek 30. listopadu v kostele sv. Bartoloměje od 8:00 do 16:00 a v pátek v kostele sv. Bartoloměje od 16:00 do 18:00.

Modlitba za kněze – v pátek 1. prosince v kostele sv. Bartoloměje od 17:00.

Večeřadlo Panny Marie – v sobotu 2. prosince v kostele sv. Jana Křtitele v 7:00.

Farní adventní odpoledne – v sobotu 2. prosince od 15:00 jste srdečně zváni na faru, kde bude probíhat Farní adventní odpoledne. Kromě společného posezení bude možnost si vyrobit vlastní adventní věnec. Předpokládaný konec bude v 18:00.

Žehnání adventních věnců – v neděli 3. prosince budou při všech bohoslužbách žehnány donesené adventní věnce.

Adventní koncert - Centrum Don Bosco a Schola Vás srdečně zvou v neděli 10. prosince v 17:00 na již tradiční adventní koncert do MUCu. Rytmické písně scholy doprovodí adventním zamyšlením salesiáni Jiří Caha a Václav Čunek. Výtěžek z akce – dobrovolné vstupné – bude věnován na vybavení nově zrekonstruovaných ubytovacích prostor Centra Don Bosco, kde budou probíhat Kurzy přípravy na život a další aktivity pro mladé lidi vyrůstající v dětských domovech. 

Adventní brožurky – na stolečku v kostele jsou pro Vás připraveny Adventní brožurky. Cena je 35 Kč.

Večer chval (Worship night) – v pátek 1. prosince od 18:00 do 21:00 se uskuteční v kulturním domě Dukla v Pardubicích křesťanský evangelizační večer Worship Night. Večer chval povede slovenská kapela Espé z projektu Godzone společně s kapelou Gedeon z Projektu ON ve Valašských Kloboukách. Akce je určena pro lidi všech věkových kategorií.

Salesiánské akce pro mládež 
-    Dívčí víkendovka na Míčově pro dívky od 11-15 let se koná o víkendu 1. - 3. prosince. Přihlašování na stránkách Salesiánů.

Oblastní charita Pardubice – informace
-    V neděli 3. prosince bude Oblastní charita Pardubice opět nabízet před bohoslužbami ke koupi adventní věnce za 300,- Kč, výtěžek podpoří charitní Domácí hospic Andělů strážných. Věnce bude možno také koupit 28. a 29. listopadu ve stánku Charity na trzích na Pernštýnském náměstí.

 

Historie