Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 31. 12. do 7. 1. 2024

Studentská mše svatá –  ve středu 3. ledna bude vyjímečně z důvodu koncertu až od 19:30 

Zpovídání – ve čtvrtek 4. ledna nebude zpovědní den. V pátek 5. ledna bude zpovídat P. Tomáš Kvasnička v kostele sv. Bartoloměje od 16:00 – 18:00.

Domov důchodců u Kostelíčka - ve čtvrtek 4. ledna v 15:00 bude sloužena mše svatá.

Alzheimer centrum – v pátek 5. ledna v 9:30 bude sloužena mše svatá.

Modlitby za kněze – v pátek 5. ledna od 17:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Setkání dobrovolníků a dobrodinců – v pátek 5. ledna v 18:00 bude sloužena mše svatá za dobrovolníky a dobrodince a následně se bude pokračovat neformální setkání na faře.

Mše svatá ve Svítkově – v sobotu 6. ledna v 16:30 nebude mše svatá.

Duchovní setkání žen a dívek – v sobotu 20. ledna v 10:00 na faře bude probíhat tradiční setkání žen a dívek. Téma: „O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství“. Program povede pastorační asistentka a katechetka z Ostravy – Františka Böhmová. Přihlásit se můžete do 17. ledna 2024 na webových stránkách naší farnosti.

16. Piksla ples – v pátek 26. ledna 2024 od 20:00 v Černé za Bory v prostorách Hostince u Kosteleckých. Vstupenky lze koupit u paní ing. Ludvíkové Dity - 604 287 476.

Oblastní charita Pardubice – informace

Koledníci pro Tříkrálovou sbírku -  pro Tříkrálovou sbírku pardubická Charita hledá malé i velké koledníky. Informace u Tadeáše Kouřila – 737 488 753 a na webu Charity.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky – dne 4. ledna 2024 v 9:30 na Pernštýnském náměstí bude slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Koledníkům požehná otec biskup Josef Kajnek a poděkuje ředitelka Charity Marie Hubálková, primátor Pardubic Jan Nadrchal a náměstka hejtmana Roman Línek. Před slavností projedou centrem města „tři královny“ na koních za doprovodu jízdních strážníků Městské policie. Připraveno je pěvecké vystoupení.  

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“- zazní v kostele sv. Bartoloměje 3. ledna v 18:00. Koncert připravuje sbormistr Martin Beran. 

Tříkrálový koncert - v kostele sv. Bartoloměje 7. ledna v 16:00. Učinkovat bude Chrámový sbor a hosté pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. 

9. charitní ples  - v sobotu 3. února v Ostřešanech od 19:00. Vstupenky lze koupit v Turistickém informačním centru Pardubice či na ticketportal.cz.

Historie