Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 28. 5. do 4. 6. 2023

Sbírka Na pastorační aktivity v diecézi – v neděli 28. května při všech bohoslužbách

Májová pobožnost v Domově důchodců v Blahoutově ulici – v neděli 28. května v 14:00.

Pouť do Kokešova - v neděli 28. května, na slavnost Seslání Ducha sv., se uskuteční pěší pouť do kapličky v Kokešově. Sraz v 14:30 u kostela sv. Michaela v Lepějovicích (u obce Valy) a odtud společně půjdeme do Kokešova. Pouť pořádají salesiáni.

Modlitba za národ – v neděli 28. května v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Biblická hodina – v pondělí 29. května v 19:00 na faře. 

Pravidelná adorace– v úterý 30. května v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele.

Mše svatá v klášterním kostele a poslední májová pobožnost – ve středu 31. května bude v 18:00 sloužena výjimečně mše svatá v kostele Zvěstování Panny Marie „klášterní“ a po mši svaté bude poslední májová pobožnost.

Studentská mše svatá – 31. května v 19:30 nebude sloužena v kostele sv. Bartoloměje pravidelná studentská mše svatá.

Zpovídání ve farnosti – ve čtvrtek 1. června od 8:00 do 16:00 v kostele sv. Bartoloměje. V pátek 2. června od 16:00 - 18:00. V ostatní dny vždy půl hodiny před mší sv.

Modlitby za kněze před Nejsvětější Svátostí – v pátek 2. června v 17:00 v kostele sv. Bartoloměje. 

Večeřadlo – v sobotu 3. června v 7:00 v kostele sv. Jana Křtitele. 

Noc kostelů – v pátek 2. června večer se bude konat v kostele sv. Bartoloměje každoroční akce Noc kostelů. Je zapotřebí dobrovolníků, kteří zajistí dohled v kostele. Na stolku pod kůrem bude lístek k zápisu do této dobrovolné služby. Předem děkujeme.

Křesťanský festival - v sobotu 3. června od 15:00 se u salesiánů uskuteční již tradiční Křesťanský festival. Je připraven bohatý program pro všechny věkové kategorie, včetně her pro děti, zajímavé přednášky či vystoupení Vesmírné kapely. Všichni jste srdečně zváni.

Koncert Cantus amici – v sobotu 3. června v 18:00 jste zváni do kostela sv. Bartoloměje na pravidelný jarní koncert sboru Cantus amici.

Oblastní charita Pardubice - hledá pečovatelky pro střediska Pečovatelské služby v Holicích a Moravanech. Více informací na webu Charity či přímo u vedoucí služeb Dany Fifernové.

Salesiáni

Předtáborová setkání – se konají v sobotu 10. června a v neděli 11. června. Odkaz na přihlašování byl odeslán všem přihlášeným na tábory.

 

 

Historie