Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Příjem intencí

Úmysl mše sv. je možné zapsat v kanceláři osobně nebo se domluvit telefonicky.

Co je intence?
V církvi se stalo zvykem, že každá mše svatá může být sloužena na konkrétní úmysl – ať už jako poděkování nebo prosba. Úmysl neboli intence je prosba, se kterou do mše svaté vstupuje kněz, který celebruje a přednáší jej Bohu. Je to forma společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách. Díky tomu, že některá rodina si zadá mši svatou na svůj úmysl, tak se ta rodina většinou sejde v kostele a někdo z ní při mši svaté přináší obětní dary.
Kdy se zapisuje?
Úmysl se zapisuje v kanceláři farnosti. Nejlépe ve farních hodinách. Lze také zapsat úmysl i telefonicky ve farních hodinách u pastorační asistentky. Zároveň lze předat i mešní stipendium.
Co je mešní stipendium?
Při zapisování intence dárce předá finanční obnos, tzv. stipendium, který je určen pro potřeby kněze, viz Kodex církevního práva, kánon 946: „Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích činnostech. Doporučená výše stipendia je 100 - 200 Kč. V naší farnosti je zvykem přinést stipendium při zápisu v kanceláři farnosti. 
Mše svatá za živé a zemřelé farníky (za farnost)
Duchovní správce farnosti má také povinnost o nedělích a zasvěcených svátcích sloužit mši svatou za jemu svěřený lid. Proto jsou během roku slouženy intence za celou farnost. Tato mše má tu „výhodu“, že ji mohou všichni členové farnosti považovat za svou a při mši předložit Bohu svůj vlastní úmysl. V naší farnosti je zvykem nejčastěji sloužit na tento úmysl mši svatou každou neděli a to buď v 9:00 nebo v 10:00.