Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Svatba

Snoubenci, kteří chtějí přijmout svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v naší farnosti, se musí obrátit na kněze, a to nejméně 6 měsíců před zamýšleným sňatkem. Bude vás informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Samotnému slavení církevního sňatku předchází příprava (zpravidla šest setkání).

Informace z pohledu státu