Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Články

Aktuální informace

V neděli 28. dubna v 10:00 (tedy po mši sv.) se budete moci seznámit s návrhem liturgické úpravy presbytáře v kostele sv. Bartoloměje. Prezentace se ujme sám autor návrhu architekt Josef Pleskot, který jistě rád i zodpoví vaše případné dotazy k návrhu.

Od 18. dubna bude každý čtvrtek v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje  vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci.

Přinášíme informace o programu pro setkání PRF konaném dne 25.4.2024.

V sobotu 13. dubna se uskuteční farní pouť do Kutné Hory. Cílem je nejen poznat krásné město a gotické chrámy, ale i být spolu a společně něco prožít. 

Blíží se slavnostní otevření zrekonstruovaného salesiánského domu, připadá na neděli 26. května 2024.

Pojeďte s námi na kurz Manželských setkání! Kurz se bude konat 20. - 27. 7. 2024 ve Volyni. Je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. 

V novém čísle farního Zpravodaje je uvedena informace, že v kostele sv. Jana Křtitele nebudou Velikonoční bohoslužby. Po uzávěrce Zpravodaje došlo ke změně. Tak jako v minulých letech bude v kostele sv. Jana Křtitele velikonoční vigilie. 

Společně se salesiány vás zveme na prožití velkopáteční křížové cesty v okolí lesní kaple P. Marie Lurdské v Končinách u Litomyšle.

Ostatní články

2023