Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Ekumenická setkání)

Ekumenická setkání

Letos jsme se s představiteli pardubických církví rozhodli pro změnu. Nejen, že budou pouze dvě setkání, ale hlavně se chceme více vzájemně poznat. Uvědomili jsme si, že se sice spolu modlíme, ale nic o sobě vlastně nevíme. 


První lednové setkání nazvané „Setkání křesťanů pardubických církví“ bude v Arše u Církve bratrské ve čtvrtek 18. ledna v 18:00. Využijeme jejich velký, variabilní a teplý prostor modlitebny ke krátké prezentaci jednotlivých společenství. Můžeme se, tak dozvědět nejen, kde se věřící scházejí, ale také co se jim daří a čím žijí. Následovat bude spontánní společná modlitba a pak příležitost k osobním rozhovorům. Protože má jít o příjemné neformální setkání, společně se postaráme i o malé občerstvení. Katolická církev má na starosti sladké pokrmy. Pokud by tedy někdo z vás chtěl přispět na společný stůl, tak se prosím předem přihlaste u Pavly Pecnové – tel.: 604737790. 


Druhé setkání ve čtvrtek 25. ledna v 18:00 bude tradiční ekumenickou bohoslužbou a uskuteční se, zcela záměrně, v našem kostele sv. Bartoloměje.  V neděli 17. března totiž uplyne 490 let od úmrtí Vojtěcha z Perštejna, pochovaného v presbytáři kostela (náhrobek), a který za svého života usiloval o pokojné soužití tehdejších denominací. 


Všichni jste na tato setkání a společnou modlitbu zváni. I když vycházíme z různých tradic a na některé otázky víry máme rozdílné pohledy, přesto jsme všichni uvěřili v Ježíše Krista a můžeme tak společně oslavovat lásku Trojjediného Boha. 

Ostatní články

2024

2023