Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Ohlášky - neděle Krista Krále)

Ohlášky - neděle Krista Krále

DVEŘNÍ SBÍRKA NA PODPORU KATOLICKÝCH MÉDIÍ – v neděli 13.
listopadu se vybralo 8.183,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
SBÍRKA NA POJIŠTĚNÍ KOSTELŮ A DALŠÍCH CÍRKEVNÍCH BUDOV –
v neděli 20. listopadu. Předem děkujeme za Vaši štědrost.
ZPRAVODAJ FARNOSTI – vychází v neděli 20. listopadu.
BIBLICKÁ HODINA - pondělí 21. listopadu v 18:45 na faře. P. Tomáš Kvasnička
pokračuje v rozebírání Izaiášova proroctví.
UZAVŘENÁ KANCELÁŘ – v pondělí bude po cely den uzavřena kancelář
ADVENTNÍ BROŽURKY – doporučena cena – 34 KČ
SETKÁNÍ CHRÁMOVÉHO SBORU A VARHANÍKŮ – v pondělí v 18:45 na faře.
PRAVIDELNÁ ADORACE – v úterý 22. listopadu v 18:30 v kostele sv. Jana
Křtitele
VÝSTAVA OBRAZŮ U SALESIÁNŮ – stále probíhá a v případě zájmu o návštěvu
volejte paní Marii Benákovou na telefonu 776 649 046. Obrazy jsou také na webu
salesiánů. Výtěžek bude věnován na rekonstrukci pardubického salesiánského střediska.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY U SALESIÁNŮ – 20. listopadu bude přivítán otec Jiří
Caha v kostele sv. Václava při mši svaté v 8:30 hod. a rozloučíme se s otcem
Vojtěchem Glogarem 27. listopadu také v kostele sv. Václava při mši svaté v 8:30 hod.
FARNÍ ADVENTNÍ DEN – v sobotu 26. listopadu na faře od 14:00 hod.. Více
informací na nástěnce a webových stránkách farnosti.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ - v sobotu 26. listopadu při sobotní večerní mši
svaté v kostele sv. Jana Křtitele v 18:00 hod. a i při všech mších svatých v neděli 27.
listopadu.
PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – v neděli 27. listopadu před bohoslužbami
proběhne opět nabídka o Oblastní charity. Výtěžek z prodeje podpoří charitní Domácí
hospicovou péči.
ADOPCE SRDCE – po celou adventní dobu lze přispět na školné pro dívku FATAKI,
kterou naše farnost podporuje již několik let. K tomuto účelu je přistavena pokladnička
pod kůrem v kostele sv. Bartoloměje nebo lze přispět v zákristii nebo v kanceláři farnosti.
OHLÁŠKY ZE SALESIÁNSKÉHO KLUBU MLÁDEŽE
VÝLET PRO DĚTI 7 – 11 LET – sobota 26. listopadu jste zváni na Rytířské hradiště a
planetárium do Hradce Králové. Informace a přihlášky jsou na webu střediska.

Ostatní články

2024

2023