Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Ohlášky 2. adventní neděle)

Ohlášky 2. adventní neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 4. PROSINCE 2022
Poděkování za 30 let biskupské služby otce biskupa Josefa Kajneka – při bohoslužbě v neděli
11. prosince v 9:00. Po mši sv. bude společné setkání v prostorách nově zrekonstruované školy
SVÍTÁNÍ vedle klášterního kostela. Prosím pomozte s občerstvením na společný stůl (viz
zpravodaj). Vše můžete nosit na faru v neděli 11. prosince v čase 8:00 – 8:50, případně potom po
mši svaté přímo do školy.

Změna bohoslužeb v neděli 11. prosince – vzhledem k oslavám 30 výročí biskupské služby otce
biskupa nebudou slouženy mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7:00 a v Mikulovicích v 10:30.

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců – v neděli 11. prosince při všech bohoslužbách

Sbírka Adopce srdce – po celou adventní dobu lze přispět na školné pro dívku FATAKI, kterou
naše farnost podporuje již několik let. K tomuto účelu je přistavena pokladnička pod kůrem
v kostele sv. Bartoloměje nebo lze přispět v zákristii nebo v kanceláři farnosti.

Biblická hodina - pondělí 5. prosince v 18:45 na faře. P. Tomáš Kvasnička pokračuje v rozebírání
Izaiášova proroctví.

Pravidelná adorace – v úterý 6. prosince v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele

Vikariátní setkání kněží – při této příležitosti bude mše sv. ve středu v 9:30 v kostele sv.
Bartoloměje

Uzávěrka Zpravodaje farnosti – středa 7. prosince

Mše svatá v kostele Zvěstování Panny Marie – ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 bude sloužena mše
sv. v klášterním kostele na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Rorátní mše sv. – v sobotu 10. prosince v kostele Zvěstování Panně Marii v 7:00. Zváni jsou i
rodiče s dětmi. Po mši sv. jsou všichni zváni na faru na rorátní snídani.

Modlitba za zesnulé děti a jejich blízké – v neděli 11. prosince v kostele sv. Bartoloměje v 18:30.
Následně v 19:00 bude P. Tomáš Mlýnek sloužit mši svatou na tento úmysl.

Adventní koncert v kostele sv. Václava v Mikulovicích – v neděli 11. prosince v 15:00.
Vystupovat bude pěvecký sbor Slavoj Chrudim pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrny.

Dary farnosti – pokud se rozhodnete ke konci roku věnovat peněžitý dar farnosti (č.ú.:
1224496329/0800), rádi vám vystavíme potřebné potvrzení pro daňové účely. Dary budou
použity na nákup nových ornátů, ministrantského oblečení, vybavení farního sálu a na zvýšené
náklady na energie. Všem dárcům předem upřímné zaplať Pán Bůh.

Světové setkání mládeže v Lisabonu – na přelomu července a srpna (26. 7. – 6. 8. 2023) se
v Portugalsku uskuteční setkání mládeže z celého světa s papežem Františkem. Jde o jedinečnou
událost, která je však velmi finančně nákladná (min. 21.000 Kč) a pro mnoho rodin nedosažitelná.
Je tedy nezbytné, co nejdříve, zjistit skutečný zájem mladých (bez ohledu na finance!), a pak ve
farnosti případně hledat konkrétní způsoby (oslovení dárců, sbírka, atd.), jak mládeži (resp.
rodičům) výrazněji finančně pomoci. Zájemci o setkání mládeže ať se přihlásí u otce Piotra -
antkiewicz.piotr@dihk.cz, nejpozději do 10. 1.. Možná se žádný způsob, jak pomoci nenajde. Ale
bylo by škoda se o to, alespoň nepokusit...

Ohlášky za Salesiánský klub
Víkend pro mládež od 14 let – termín 9. – 11. prosince
Víkend pro mládež od 11 let – termín 16. – 18. prosince
Na obě akce je nutné se přihlásit. Bližší informace naleznete na webu.

Ostatní články

2024

2023