Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Prosby pro poutníky do Lisabonu)

Prosby pro poutníky do Lisabonu

Drazí farníci,
již ve Farním zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že pojedeme v srpnu do Lisabonu na Světové dny mládeže 2023. Rádi bychom Vám nabídli možnost jet v srdci s námi. Už zde tvoříme společenství a přáli bychom si, aby žilo i při takové události, kdy se několik milionů mladých věřících z celého světa setká s papežem. 
Proto Vám nabízíme možnost napsat své prosby, díky a chvály na papírky, které naleznete v našich kostelích spolu s krabičkami. Na lísteček napište svou prosbu, chválu, dík. Hoďte je pak do krabičky, kterou jsme polepili bílým papírem. Vaše úmysly pojedou s námi do Lisabonu, za které se budeme s láskou modlit. Můžete to psát anonymně, jak budete chtít, hlavně se nebojte, prosby jsou pro našeho Boha a my jsme jen prostředníci, kteří mu je odevzdají.
Vaši poutníci

Ostatní články

2024

2023