Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Nová pastorační rada)

Nová pastorační rada

Složení nové pastorační rady farnosti pro období 2023 – 2027 

Kněží a jáhni:
P. Jan Uhlíř – arciděkan 
P. Piotr Antkievitz – farní vikář
P. Tomáš Kvasnička – farní vikář
P. Jiří Caha, SDB – rektor kostela sv. Václava
Vojtěch Gottwald – trvalý jáhen
Karel Kylar – trvalý jáhen
Zvolení členové:
David Kalivoda
Gabriela Pavlíková 
Jiří Petráš 
Martina Traxlerová
Jan Vitáček
Libor Wawrzacz
Jmenovaní členové:
Marcela Klemová 
Petr Kučera 
Peter Majerik
Helena Strouhalová
David Špelda
Excurrendo farnosti:
Jana Tomášková – Rosice n. L.
Ivona Šislerová – Mikulovice
Petr Mori - Třebosice
Delegovaní :
Marie Hubálková (Oblastní charita Pardubice)
V polovině prosince skončil mandát členům pastorační rady farnosti (PRF), kterým děkuji za jejich aktivní působení. Od 17. prosince je ustanovena nová PRF. Na jejím složení, jste se podíleli i prostřednictvím voleb, kterých se zúčastnilo 242 lidí. Kompletní výsledky voleb najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že většina vámi zvolených členů PRF navštěvuje bohoslužby v klášterním kostele a jedná se především o střední generaci, rozhodl jsem se, dojmenovat další členy PRF, tak aby v ni byly zastoupeny i další věkové skupiny a zástupci bohoslužeb z jiných kostelu: Petr Kucera - mládež, David Špelda - mladé rodiny, Helena Strouhalová - senioři, Peter Majerik a Marcela Klemova - sv Bartoloměj. Zástupce z kostela sv Václava bude jmenován dodatečně na návrh otce Jiřího Cahy.
Protože z Pardubic spravujeme i další farnosti a úbytek věřících a nedostatek kněží povede k centralizaci prožívání bohoslužebných a farních aktivit, rozhodl jsem se využít možnosti přizvat do PRF i zástupce okolních farností. 
Díky velkému počtu kněží a jáhnů v naší farnosti, kteří mají ze stanov právo (či povinnost) v PRF být, bude naše PRF velmi početná (22 členů). Protože však PRF vnímám i jako prostor vzájemné lidské a duchovní formace a společného hledání směrování našeho společenství, nevidím v počtu ani pestrosti problém, ale spíše příležitost. Aby setkání byla užitečně vedená, budu všem členům vděčný za zpětnou vazbu a pomoc. 
První setkání PRF proběhne v úterý 9. ledna v 18:00. Začne mši sv. v kostele sv. Bartoloměje, kde jmenovaní a zvolení členové složí předepsaný slib před farním shromážděním a bude pokračovat ve farním sále. Každé jednání PRF je veřejné, takže jste všichni srdečně zváni nejen na mši sv.
Všem, kdo se účastnili voleb, i všem, kdo byli ochotni kandidovat, upřímně děkuji a nové pastorační radě vyprošuji dary Ducha svatého a těším se na vzájemnou spolupráci. 
P. Jan Uhlíř

 

Ostatní články

2024

2023