Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Přímluvy - 1. neděle adventní)

Přímluvy - 1. neděle adventní

Přímluvy – Všeobecná Modlitba Věřících

  1. neděle adventní A

Myšlenka na druhý příchod Páně a na jeho soud ať otevře naše oči i srdce potřebám dnešního světa. Modleme se za všechny lidi a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za církev, nositelku radostné zvěsti a služebnici spásy světa.

▫ Prosme za ty, kdo mají velký vliv na utváření veřejného mínění a životního stylu lidí.

▫ Prosme za organizace i za jednotlivce, kteří usilují o ukončení válek a sporů. (Iz 2,4)

▫ Prosme za děti, mládež a za budoucí generace: za jejich dobrý život, víru, naději a lásku.

▫ Prosme za naše spoluobčany, kterým je křesťanská víra cizí. (Iz 2,2)

  • Prosme za ty, kdo nemohou hmotně zajistit sebe a své rodiny.
  • Prosme za ty, kdo mají strach z budoucnosti, a za všechny, kdo ztrácejí životní sílu a odvahu.
  • Prosme za nemocné a chudé, za pronásledované a týrané a za všechny, kdo trpí.
  • Prosme za staré lidi a za ty, kdo žijí bez domova, bez přátel, bez pomoci a bez naděje.
  • Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, ale nejsou na ní připraveni.

◦ Prosme jedni za druhé, abychom tento advent prožili v požehnaném očekávání budoucnosti Boží.

Probuď svou sílu, Pane,

přijď a neprodlévej se svou pomocí.

Tobě buď chvála nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Ostatní články

2024

2023