Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Pastorační rada farnosti
Poslední úprava: 15.04.2023 12:25:32

Pastorační rada slouží jako pomocný orgán děkanu farnosti

Členové (16. 12. 2018 - 16. 12. 2023)

A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem
 • P. Jan Uhlíř - arciděkan
 • P. Tomáš Kvasnička - farní vikář
 • P. Piotr Antkiewicz - farní vikář
 • o. Marian Kurylo - výpomocný duchovní
 • P. Jiří Caha - Rektor kostela sv. Václava v Římskokatolické farnosti Pardubice
 • P. Václav Čunek
 • Karel Kylar - jáhen
 • Milan Novotný - jáhen
 • Ladislav Traxler - jáhen
B) Členové zvolení farním společenstvím
 • Jiří Petráš
 • Pavla Pecnová
 • Libor Wawrzacz
 • Marek Deml
 • Martin Beran
C) Členové jmenovaní farářem
 • Lukáš Kánský - Salesiánský klub
 • Jan Kohl - kostel Sv. Jana Křtitele, senioři, pondělní večery
 • Zdeněk Lukavský - kostel sv. Jiljí v Pardubičkách (akolyta, kostelník)
 • Bohuslav Šlégr - akolyta
 • Martina Traxlerová - rodiny
D) Členové zastávající služby ve farnosti
 • Jiří Kuchválek - hudba - regenschori
 • Marie Hubálková - ředitelka Oblastní charity Pardubice