Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Pastorační rada farnosti
Poslední úprava: 08.12.2023 3:34:22

Pastorační rada slouží jako pomocný orgán děkanu farnosti

Členové (17. 12. 2023 - 17. 12. 2027)

A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem
 • P. Jan Uhlíř - arciděkan
 • P. Piotr Antkiewicz - farní vikář
 • P. Tomáš Kvasnička - farní vikář
 • P. Jiří Caha - Rektor kostela sv. Václava v Římskokatolické farnosti Pardubice
 • Vojtěch Gottwald - trvalý jáhen
 • Karel Kylar - trvalý jáhen
B) Členové zvolení farním společenstvím
 • David Kalivoda
 • Gabriela Pavlíková
 • Jiří Petráš
 • Martina Traxlerová
 • Jan Vitáček
 • Libor Wawrzacz
C) Členové jmenovaní farářem
 • Marcela Klemová - sv. Bartoloměj
 • Petr Kučera - mládež
 • Peter Majerík - sv. Bartoloměj
 • Helena Strouhalová - senioři
 • David Špelda - mladé rodiny
D) Členové delegovaní dle služeb ve farnosti
 • Marie Hubálková - ředitelka Oblastní charity Pardubice
E) Členové z excurrendo farností
 • Petr Mori - Třebosice
 • Ivona Šislerová - Mikulovice
 • Jana Tomášková - Rosice nad Labem

Dokumenty

Stanovy Pastorační rady farnosti Královéhradecké diecéze
Volby do PRF 2024-2028 - Zpravodaj 6 2023 (str. 5-6)
Zápis ze zasedání PRF z 9. 1. 2024
Zápis ze zasedání PRF ze 7. 3. 2024
Program PRF 25.4.2024
Zápis ze zasedání PRF z 25.4.2024
Program PRF 6.6.2024