Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Přehled aktivit

Přehled aktivit ve farnosti

Večeřadlo

Večeřadlo

K modlitbě inspirované Mariánským kněžským hnutím je možné se připojit každou první sobotu v měsíce v 7:00 (po ranní mši sv.) v kostele sv. Jana Křtitele.

Kontakt

Josefa Krejčová
tel: 736 256 055
email: josefakrejcova@seznam.cz

Adorace

Adorace

Pravidelná eucharistická adorace se koná každé úterý od 18:30 (po večerní mši svaté) v kostele sv. Jana Křtitele. V tichu kostela je možné setrvat do 19:00.

Kontakt

Karel Kylar
tel: 603 335 706
email: karelkylar@seznam.cz

Náboženství

Náboženství

Náboženství se ve farnosti vyučuje na faře a u salesiánů. Chodit na náboženství mohou děti předškolního věku a děti prvního a druhého stupně. Vyučování dětí předškolního věku probíhá s přítomností jednoho z rodičů. Aby vaše dítě mohlo navštěvovat hodiny náboženství, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Termíny výuky náboženství pro školní rok 2023/2024, budou sděleny v druhé polovině letních prázdnin.

Kontakt

Pavla Bednářová
tel: +420 605 219 634
email: bednarova.pavla@dihk.cz

Skauti

Skauti

V naší farnosti se schází 3 skupiny dětí. Ve čtvrtek od 16:30 se schází skupina kluků – Vlčat, kterou navštěvují hoši ve věku 6-15 let. V pátek se schází dvě skupiny děvčat a to skupina Světlušek, což jsou dívky ve věku 6-10 let a Skautky ve věku 11-15 let. Schůzky probíhají v prostorách budovy fary (klubovna skautů či krbovka) nebo za příznivého počasí v přilehlém parku. Společně jezdíme na výlety, účastníme se soutěží a o letních prázdninách jezdíme společně na tábor.

Kontakt

Marta Kohoutková
tel: 777 086 716
email: kohoutkovamarta@seznam.cz

Modlitba za kněze

Modlitba za kněze

K modlitbě za kněze a nová kněžská povolání se společně scházíme každý první pátek v měsíci v 17:00 před večerní mší svatou. Součástí modlitby je i eucharistická adorace a je vedena v duchu hnutí Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce.

Kontakt

Yvona Begerová
tel: 608 906 841
email: Yvona.Begerova@seznam.cz

Večery chval

Večery chval

Skrze písně, děkovné a prosebné modlitby chceme opětovat lásku našemu Trojjedinému Bohu. Večery chval probíhají zatím nepravidelně, v sobotu v 19:00 v kostele sv. Bartoloměje. Termín konání je uveden ve zpravodaji nebo v ohláškách.

Kontakt

P. Jan Uhlíř
tel: +420 777 339 233
email: uhlir.jan@dihk.cz

Živý růženec

Živý růženec

Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku. 20 lidí se spojuje do jedné růže, která je tvořena z dvaceti desátků, aby se tak společně denně pomodlili celý růženec. Určený desátek se každý měsíc mění.

Kontakt

Božena Dařbujánová
tel: 724 440 627

Mládežnická schola

Mládežnická schola

Mládežnická schola doprovází dětské mše svaté, které se konají každou neděli v 10:00 v kostele Zvěstování Panny Marie. Zpravidla se scházíme ke zkoušce v neděli v 9:00 na faře. Vítáme každého, kdo rád zpívá a kdo hraje na nějaký hudební nástroj.

Kontakt

Anežka Pavlíková
tel: 777 651 486
email: azkapavlikova@gmail.com

Chrámový sbor

Chrámový sbor

Členové chrámového sboru doprovází zpravidla nedělní farní mši svatou v 9:00. Sbor vede regenschori pan Jiří Kuchválek. Zkoušky probíhají dle domluvy. Zpravidla v pondělí večer na sále a také před mší svatou v neděli. Je vítán každý, kdo rád a dobře zpívá.

Kontakt

Jiří Kuchválek
tel: 731 183 883
email: jkuchvalek@volny.cz

Modlitba za národ

Modlitba za národ

Zveme Vás k zapojení se do společné iniciativy modliteb za náš národ, jejímž cílem je národ sjednotit a duchovně podpořit. K modlitbě se scházíme pravidelně každý 28. den v měsíci a to půl hodiny před večerní mší svatou.

Kontakt

Ludmila Moriová
tel: 732 443 243