Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Přehled společenství

Přehled společenství ve farnosti

Společenství mládeže

Společenství mládeže

Naše společenství je určeno pro mladež 14 a více let. Scházíme se jednou za 14 dní v sobotu večer. Probíráme různá duchovní témata, hrajeme hry na faře i venku. V případě zájmu se nás neboj kontaktovat. 

Facebook: ZDE

Kontakt

Dominika Olivová
tel: 727 892 822
email: olivovadominika533@gmail.com

Společenství středoškoláků (nejen) z intrů a privátů

Společenství středoškoláků (nejen) z intrů a privátů

Scházíme se na středeční večerní studentské mši svaté v 19:30 v kostele sv. Bartoloměje. Po mši svaté se setkáváme v budově fary. Společně s otcem Piotrem Antkiewiczem probíráme různá témata, modlíme se a hrajeme hry.

Facebook: ZDE

Kontakt

P. Piotr Antkiewicz
tel: +420 603 550 271
email: antkiewicz.piotr@dihk.cz

Setkávání vysokoškolských studentů

Setkávání vysokoškolských studentů

Scházíme se v období semestrů každou středu večer na studentské mši svaté, která je sloužena v kostele sv. Bartoloměje v 19:30. Po mši svaté se většinou scházíme s otcem Radkem Martinkem ve farním sále v budově arciděkanství.

Vlastní web: ZDE

Kontakt

P. Radek Martinek
tel: +420 605 435 861
email: martinek.radek@dihk.cz

Společenství ministrantů

Společenství ministrantů

Naši ministranti se společně setkávají na pravidelných schůzkách každý pátek odpoledne v učebně na faře. Učíme se, co každý ministrant má znát a umět. Společně hrajeme hry a to nejen na faře, ale také venku na farním dvoře či mimo. Několikrát do roka jedeme na výlet. Setkání vede otec Piotr Antkiewicz a František Traxler.

Kontakt

P. Piotr Antkiewicz
tel: +420 603 550 271
email: antkiewicz.piotr@dihk.cz

Společenství seniorů

Společenství seniorů

Scházíme se vždy 2. středu v měsíci v 14:30 v příjemně nazdobeném sále na faře. Společně se modlíme, zpíváme, vyprávíme i slavíme životní jubilea. Vždy máme připravené nějaké zábavné kvízy. Naše setkání obohacuje i občasná přítomnost našich kněží. Setkání vedou společně s panem ing. Kohlem manželé Olina a Karel Kylarovi.

Kontakt

Karel Kylar
tel: 603 335 706
email: karelkylar@seznam.cz

Modlitby matek

Modlitby matek

V naší farnosti je několik skupinek maminek, které jsou zapojeny do světového hnutí Modlitby matek, které se schází a společně modlí za své děti. Některé skupiny se schází na faře a jiné v jednotlivých rodinách. Podrobnosti zde.

Kontakt

Pavla Pecnová
tel: 604 737 790
email: ppecnova@seznam.cz

Modlitby otců

Modlitby otců

Několik mužů se na faře jednou za měsíc schází k modlitbě za své děti v duchu světového hnutí Modlitby otců. Podrobnosti zde.

Kontakt

Roman Netušil
tel: 737 215 320
email: Netusil.Roman@seznam.cz

Víra a život

Víra a život

Mnozí nemáme čas přemýšlet nad tím, jak Boha vnímáme v našem životě, jak s ním žijeme a jak působí v každodenních situacích. Proto jsme vytvořili společenství kde se modlíme, zpíváme, povídáme si o životě, o Bohu, o církvi. Scházíme se ve čtvrtek jednou za 14 dní od 18:00 hod. na faře. 

Kontakt

Zuzana Nápravníková
tel: 603 106 987
email: napravnikova.zuzana@seznam.cz