Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Program plánovaného setkání Pastorační rady)

Program plánovaného setkání Pastorační rady

Ve čtvrtek 7. března v 19:00 se uskuteční setkání Pastorační rady farnosti na faře. Setkání je otevřené. Zde je naplánovaný program:

I.  Informace o schůzce související s hledáním vhodného způsobu vedení PRF 

II. Kde bude velikonoční vigilie resp. obřady velikonočního tridua                                                 

navrhuje: Jan Uhlíř | Krátká diskuze a hlasování o možnostech

Kontext JU: Začátkem roku za mnou přišli manželé Francovi, Šislerovi a pan Kohl a seznámili mě s dlouholetou tradicí velikonočních obřadů u sv. Jana. Z důvodu odstěhování Martina Berana a ubývání sil, mi sdělili, že nejsou schopni zajistit hudbu a zpěv na tyto obřady a nechávají na mém uvážení, zda se velikonoční vigilie u sv. Jana uskuteční. I když osobně jsem pro první variantu (jednu vigilii u sv. Bartoleměje), nechtěl jsem tuto věc rozhodnout ukvapeně a sám. Dokonce jsem se chtěl ujistit, že to technicky není možné a sháněl jsem varhaníka, kterého jsem našel (pan Šisler též). Počítal jsem tedy s obřady u Bartoloměje a u Jana a doufal jsem, že pastorační radu nadchnu pro první variantu😊. Přibyla však třetí, pastoračně zajímavá, varianta, která vychází vstříc rodinám a dětem. Pokud se PRF rozhodne pro tuto variantu, bylo by ideální, aby obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku byly v 16:00 v klášteře a 18:00 u sv. Bartoloměje. Vigilie pak v 18:00 v klášteře a 19:30 u sv. Bartoloměje. O časech se můžeme bavit, ale je nutné dbát na případnou zastupitelnost kněží. 
Další obřady velikonoční tridua budou u salesiánů a v Mikulovicích. Nově také v Rosicích, kde si letos přeje sloužit pan biskup Josef.

Možnosti: 

A. Pouze v kostele sv. Bartoloměje - Celé farní společenství se sejde v jednom kostele po západu slunce a společně obnoví křestní závazky a prožije radost z Kristova vzkříšení a přijetí 9 nově pokřtěných. Po mši sv. bude agapé. 
B. Bartoloměj a sv. Jan – Zachováme stávající stav, bude to, tak jako v minulých letech. 
C. Klášterní kostel (pro děti) a sv. Bartoloměj – na návrh člena PRF se uvažuje o variantě udělat nejen vigilii, ale i všechny obřady v klášterním kostele zaměřené na děti a rodiny. 

III. Rok modlitby - brainstorming 

navrhuje: Jan Uhlíř | Brainstorming s cílem sesbírat nápady 


Kontext JU: Papež František chce, aby se církev rokem modlitby připravila na Svatý rok 2025. Jak tuto touhu papeže uskutečníme v naší farnosti? Může jít o dlouhodobou či jednorázovou akci, prožívanou doma v soukromí či v kostele. Cílem tohoto setkání je přijít s nápady. Rozhodnutí padne pravděpodobně až na PRF následující.

 IV. Volba zástupce do ERF 

navrhuje: Jan Uhlíř | Seznámení se s kandidáty a hlasování 
Vzhledem k tomu, že Iva Šislerová, nabídku účastnit se volby z časových důvodů nepřijala a nikdo z členů PRF mi neposlal žádný návrh, jediným kandidátem zůstal Jiří Petráš. 


V. Farní den 23.června 2024

navrhuje: Jan Uhlíř | Diskuze a hlasování 

Kontext JU: Na podzim bylo starou PRF rozhodnuto, že se 23.6. uskuteční farní den. Cílem je jistě se společně potkat, seznámit, pobavit, něco společně prožít. Je otázkou, zda chceme jedno společenství a slavení prožít i liturgicky. Proto budeme jednat o spojení mše sv. (zvláště dětské v klášteře), případně i vesnických bohoslužeb, abychom si i tímto uvědomovali vzájemné propojení všech věřících v okolních farnostech, které spravujeme. 

Možnosti: 

A. Stávající nedělní pořad bohoslužeb 
B. Spojit prožít devátou a desátou do Bartoloměje 
C. Pouze 9:00 a 18:00 + okolní farnosti 
D. Pouze 9:00 a 18:00 bez bohoslužeb v okolních farnostech 
Další otázka: ● Kdo si vezme farní den na starosti? 

VI. Mytí nohou ženám na Zelený čtvrtek. Je na tuto změnu farnost připravená?                             

navrhuje: Jan Uhlíř | Diskuze a hlasování 

 
VII. Informace ve farnosti

Informace JU

○ Pouť do Kutné Hory - cílem je udělat opravdu farní pouť a pokusit se propojit mladé i starší farníky včetně města a salesiánů – zajímavostí by mohla být nabídka prohlídky neveřejných míst chrámů sv. Barbory a sv. Jakuba či beseda s bývalým kaplanem Vladislavem Brokešem
○ Nová ERF
○ První sv. přijímání
○ Oslava Vojtěcha z Perštejna a Noci kostelů

● Kalendář - Libor Wawrzacz 
Informace od Salesiánů 
● Informace od Charity 
● jiné 

VIII. Termín příštího setkání PR

Ostatní články

2024

2023