Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Přímluvy - neděle Krista Krále)

Přímluvy - neděle Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále C

Podobně jako kající zločinec, obraťme se i my na ukřižovaného Ježíše. Prosme ho za celý svět a volejme s důvěrou: Pane, smiluj se.

Nebo:

Ježíš položil život za nás a za všechny lidi. Modleme se tedy za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Pamatuj, Pane, na všechen křesťanský lid, pomoz nám obnovit ztracenou jednotu a věrohodně svědčit o tvém evangeliu.

▫ Pamatuj na celý svět, dej všem národům mír a svobodu a přiveď všechny lidi ke své spáse.

▫ Pamatuj na ty, kterým je svěřena politická moc a vlož jim do srdce touhu po pokoji.

▫ Pamatuj na manžele, rodiny a na služebníky církve: zachovej je v lásce a věrnosti.

  • Pamatuj na ty, kdo jsou stejně bezmocní, jakos byl ty v posledních chvílích pozemského života. (Lk 23,35)
  • Pamatuj na ty, kdo žijí v zajetí zla a hříchu, a na ty, kdo touží po odpuštění. (Lk 23,42)
  • Pamatuj na nemocné a opuštěné, vysmívané a pohrdané, na nešťastné a zoufalé, na chudé a na všechny trpící. (Lk 23,35-36)
  • Pamatuj na ty, kdo dnes stanou před Božím soudem a na všechny, kdo jsou blízko smrti. (Lk 23,43)

◦ Pamatuj, Pane, ve svém království na každého z nás, na naše příbuzné a přátele a na naše zemřelé. (Lk 23,43)

Tam, kde je zvykem připomínat úmysl mše:

◦ Pamatuj také na ...

Pamatuj, Pane, na celé lidstvo,

neboť tobě patří všechna moc na nebi i na zemi,

ty se svým Otcem a Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Ostatní články

2024

2023