Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Ohlášky - 1. adventní neděle)

Ohlášky - 1. adventní neděle

Sbírka na pojištění kostelů v diecézi – v neděli 20. listopadu bylo vybráno 17.560,- Kč. 

Adventní brožury – doporučená cena – 34 Kč 

Prodej adventních věnců – v neděli 27. listopadu před bohoslužbami proběhne opět nabídka od Oblastní charity Pardubice. Cena adventního věnce je 300,- Kč. Výtěžek je určen na podporu charitní Domácí hospicové péče. 

Sbírka Adopce srdce – po celou adventní dobu lze přispět na školné pro dívku FATAKI, kterou  naše farnost podporuje již několik let. K tomuto účelu je přistavena pokladnička pod kůrem  v kostele sv. Bartoloměje nebo lze přispět v zákristii nebo v kanceláři farnosti. 

Modlitba za národ – v pondělí 28. listopadu v kostele sv. Bartoloměje v 17:30. 

Biblická hodina - pondělí 28. listopadu v 18:45 na faře. P. Tomáš Kvasnička pokračuje v  rozebírání Izaiášova proroctví.  

Pravidelná adorace – v úterý 29. listopadu v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele Setkání akolytů – v úterý 29. listopadu v 19:15 na faře  

Zpovědní den – ve čtvrtek 1. prosince v kostele sv. Bartoloměje od 8:00 do 16:00 a v pátek 2.  prosince od 17:00. 

Rorátní mše sv. – v sobotu 3. prosince v kostele Zvěstování Panně Marii v 7:00. Zváni jsou i rodiče  s dětmi. 

Večeřadlo Panny Marie – v sobotu 3. prosince po rorátní mši svaté v klášterním kostele 

Duchovní obnova pro mládež od 14 let – v sobotu 3. prosince na faře od 14:00. Na programu bude  biblické trio, přednáška, čas k rozjímání, mše sv. i diskuze o duchovním životě mladých. Ukončení  kolem 19:00. Duchovní obnovu povede o. Jan Uhlíř. 

Adventní duchovní obnova farnosti – v sobotu 3. prosince od 14:00 u salesiánů. Téma:  Zvěstování a Narození Páně na ikonovém kříži. Obnovu povede salesián Jaroslav Fogl. Během  duchovní obnovy bude možnost svátosti smíření. 

Setkání s Mikulášem bude v neděli 4. 12. po mši sv. v klášterním kostele 

Adventní koncert salesiánské scholy – neděle 4. prosince v kostele sv. Václava v 17:00. Po  koncertu jste všichni srdečně zváni na pohoštění a posezení v MUCu. 

Poděkování za 30 let biskupské služby otce biskupa Josefa Kajneka – při bohoslužbě v neděli  11. prosince v 9:00. Po mši sv. bude společné setkání v prostorách nově zrekonstruované školy  SVÍTÁNÍ vedle klášterního kostela. Prosím pomozte s občerstvením na společný stůl (viz  zpravodaj). Vše můžete nosit na faru v neděli 11. prosince v čase 8:00 – 8:50, případně potom po  mši svaté přímo do školy. 

Změna bohoslužeb v neděli 11. prosince – vzhledem k oslavám 30 výročí biskupské služby otce  biskupa nebudou slouženy mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7:00 a v Mikulovicích v 10:30.

Salesiánský klub mládeže 

Víkend pro mladež od 11 let – uskuteční se 9. – 11. prosince 

Víkend pro mládež starší 14 let – akce se koná na Míčově v termínu 9. – 11. prosince. Je nutné se  přihlásit. Bližší informace o akcí salesiánského klubu mládeže naleznete na web stránkách.

Ostatní články

2024

2023