Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Přímluvy - 2. neděle)

Přímluvy - 2. neděle

Přímluvy – Všeobecná modlitba věřících

  1. neděle v mezidobí A

Všechnu svou naději složme v Pána, on se k nám jistě skloní a vyslyší naše modlitby za církev i za celý svět. Volejme k němu společně: Pane, smiluj se. (Žl 40,2)

Prosme za všechny, kdo kdekoli vzývají Kristovo jméno, zvláště za pronásledované křesťany. (1Kor 1,2)

Prosme za ty, kdo Boha neznají nebo ho hledají, a za spásu celého světa.

Prosme za mír a bezpečí, svobodu a blahobyt pro všechny národy.

Prosme za ty, kdo na sebe vzali nebo chtějí vzít politickou odpovědnost: za jejich moudrost a poctivost.

Prosme za ty, kdo mají nejisté pracovní místo, za ty, kdo dostávají nespravedlivě nízkou mzdu, a za všechny nezaměstnané.

Prosme za ty, kdo jsou ve svém životě neúspěšní, a za ty, kdo nemají proč žít.

Prosme za ty, kterým se rozpadla rodina a ztratili lidské zázemí, prosme za nemocné a za všechny trpící.

Prosme za vnitřní jednotu a svornost našeho (farního) společenství.

 

Pane, kéž tvoje milosrdenství a tvá věrnost stále opatruje všechny, za něž jsme prosili.

Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 40,12)

Ostatní články

2024

2023