Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2023

Starý Mateřov – modlitba u křížku v neděli 10. září v 14:00.

Setkání seniorů – ve středu 13. září ve 14:30 na farním sále.

Sbírka na Církevní školství v diecézi – v neděli 17. září při všech bohoslužbách.

Pouť Kokešov – v neděli 17. září v 15:00.

Farní den – zveme Vás na farní den, který se uskuteční v neděli 24. září. Společné setkání začneme mší sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje, při které přivítáme nové katechumeny. Po mši sv. se přesuneme na farní zahradu, kde společně poobědváme. Zahraje a zazpívá nám kapela Šimon Family Band. Farní den vyvrcholí v 14:30 v kostele sv. Bartoloměje promítáním fotografií a vyprávěním mládeže o Světových dnech mládeže v Lisabonu.    
Prosíme o zajištění sladkých a slaných dobrot na společný stůl. Kdo z vás je ochoten pomoci v průběhu farního dne s obsluhou, přihlaste se prosím u Pavly Pecnové (tel.:  604737790, ppecnova@seznam.cz).  Budeme rádi za každou pomoc. Více informací naleznete ve farním zpravodaji.

Farní pouť na Svatý kopeček -  zveme vás na farní pouť na Svatý kopeček a do Olomouce v sobotu 30. září. Na programu bude mše svatá v bazilice, prohlídka katedrály a náměstí v Olomouce. Cena 500 Kč. Přihlašovat se můžete v kostele sv. Jana a Bartoloměje a taky na webových stránkách farností a přes facebook. Více informací na nástěnkách a webových stránkách. Těšíme se na vás

Pouť lidí dobré vůle – v sobotu 16. září Vás Oblastní charita Pardubice srdečně zve na Pouť lidí dobré vůle na Chlumek v Luži 16. Mši svatou v chrámu Panny Marie Pomocné od 15 hodin bude celebrovat generální vikář otec Jan Paseka. Opět bude vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Více informací naleznete na webu pardubické Charity.

Přihlášky na náboženství – i ve školním roce 2023/2024 mají děti možnost navštěvovat hodiny náboženství a to buď na faře, nebo u salesiánů. Pokud se rozhodnete pro vyučování na faře, tak vyplňte elektronickou přihlášku na farních stránkách farnosti www.farnost-pardubice.cz, kde také naleznete konkrétní rozpis výuky náboženství. Děti, které budou chodit na výuku k salesiánům, je nutné přihlásit na stránkách salesiánského střediska www.salesianipardubice.cz.

Stolní kalendář 2024 – v kostele na stolečku budou k zakoupení stolní kalendáře pro rok 2024. Cena je 89 Kč.

Zpravodaje farnosti č. 5 – vychází v neděli 10. září.

Mše svatá v LDN Rybitví – ve středu 13. září v 13:15.

Mše svatá v DDK – ve čtvrtek 14. září v 15:00 v Domově důchodců u Kostelíčka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie