Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2024

Setkání rodin s malými dětmi – v neděli 2. června od 15:00 na faře.

Koncert –  v neděli 2. června v 17:00 jste zváni do kostela sv. Václava v Mikulovicích na koncert Kvintetky.

Uzávěrka farního zpravodaje č. 4 – ve středu 5. června. Prosíme o dodržení termínu.

Zpovídání ve farnosti – ve čtvrtek 6. června od 8:00 do 16:00 v kostele sv. Bartoloměje. V pátek 7. června od 16:00 - 18:00. V ostatní dny vždy půl hodiny před mší svatou.

Koncert Cantus amici – ve čtvrtek 6. června v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Pastorační rada farnosti – ve čtvrtek 6. června od 19:00 na faře. Program naleznete na webových stránkách.

Čtvrteční adorace v kostele sv. Bartoloměje - ve čtvrtek 6. června bude začátek adorace kvůli koncertu posunut na 19:30. Ukončení bude jako vždy ve 20:30.

Modlitby za kněze před Nejsvětější Svátostí – v pátek 7. června v 17:00 v kostele sv. Bartoloměje. 

Noc kostelů – v pátek 7. června večer budou otevřeny naše kostely pro veřejnost. Plakátky s programem jsou na stolku. Prosíme o jejich distribuci podle vašich možností. Protože se jedná o akci, při které chceme lidem skrze kulturu, umění či vlídné přijetí pomoci seznámit se s evangeliem, budeme se za všechny návštěvníky i organizátory modlit při pravidelné adoraci ve čtvrtek 30. června v 19:00 – 20:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všichni jste srdečně zváni.

Svátost smíření pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání – v sobotu 8. června v 9:00 v kostele Zvěstování Panny Marie.

První svaté přijímání dětí - bude letos slaveno v neděli 8. června v 10:00 v kostele Zvěstování Panny Marie.

Setkání příznivců Mary’s Meals - uskuteční se ve čtvrtek 13. června 2024 od 17:00 v Salesiánském klubu mládeže v Pardubicích. Jedna se o charitativní dílo starající se o hladovějící děti ve světě. 

Příprava na biřmování - zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 15. června na email uhlir.jan@dihk.cz. Pokud bude dostatečný zájem, bude od září zahájena příprava na biřmování. V opačném případě, se o jeden rok odloží. 

Čtvrteční adorace - každý čtvrtek je v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Všichni jste srdečně zváni.

Alzheimer centrum – v pátek 7 června v 9:30 bude sloužena mše svatá.

LDN Rybitví – v pátek 7. června v 13:15 bude sloužena mše svatá.

 

Historie