Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2023

Sbírka na Církevní školství v diecézi – v neděli 17. září při všech bohoslužbách.

Pouť Kokešov – v neděli 17. září v 15:00.

Oprava varhan a zvonů v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách – oprava zvonů je již dokončena a zvony mají zpět svá srdce. Sbírka na opravu varhan, která se konala 3. září, vynesla 21.728 Kč. Na darech na opravu varhan a zvonů se vybralo 37.300 Kč.
 
Zápis intencí – od pondělí 18. června lze v kanceláři zapsat intence na měsíce říjen, listopad a prosinec.

Pastorační rada farnosti – setkání proběhne ve středu 20. září v 19:00 na faře.

Čtvrteční adorace za účastníky kurzu Alfa - každý čtvrtek od 21. září v době od 18:45 do 20:30 bude v kostele sv. Bartoloměje probíhat tichá adorace za účastníky kurzu Alfa. Bez duchovní podpory nejde dělat žádné dobré dílo, natož evangelizační. Prosím vás tedy, abyste přijali pozvání a alespoň jednou za podzim se přišli pomodlit. Zapsat se můžete do seznamu na webových stránkách nebo v kostele na stolku.

Kurz Alfa – začíná ve čtvrtek 21. září v 19:00. 

Změna místa konání večerní mše svaté – v pátek 22. září bude mimořádně sloužena večerní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

Koncert Chlapeckého sboru BONIFANTES  a maďarského dětského sboru CANTEMUS - v pátek 22. září v 18:00 se v kostele sv. Bartoloměje uskuteční mimořádný koncert. Součástí koncertu bude provedení kantáty Hora tří světel Bohuslava Martinů. Vstupenky budou k dispozici na místě. 

Benefiční koncert – v pondělí 25. září v 19:00 jste zváni Oblastní charitou Pardubice na benefiční koncert mladých umělců Konzervatoře do  Domu hudby v Pardubicích. Vstupné podpoří charitní Domácí hospic Andělů strážných. Více na webu pardubické Charity.

Farní den – zveme Vás na farní den, který se uskuteční v neděli 24. září. Společné setkání začneme mší sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje, při které přivítáme nové katechumeny. Po mši sv. se přesuneme na farní zahradu. Po příchodu farníků z klášterního kostela společně poobědváme. Zahraje a zazpívá nám kapela Šimon Family Band. Farní den vyvrcholí v 14:30 v kostele sv. Bartoloměje promítáním fotografií a vyprávěním mládeže o Světových dnech mládeže v Lisabonu.    
Prosíme o zajištění sladkých a slaných dobrot na společný stůl. Kdo z vás je ochoten pomoci v průběhu farního dne s obsluhou, přihlaste se prosím u Pavly Pecnové (tel.:  604737790, ppecnova@seznam.cz). Budeme rádi za každou pomoc. Více informací naleznete ve farním zpravodaji.

Farní pouť na Svatý kopeček -  kapacita přihlášených je skoro naplněna. Zbývají poslední místa. Farní pout na Svatý kopeček a do Olomouce se koná v sobotu 30. září. Přihlášku a bližší informace naleznete na webových stránkách farnosti nebo se hlaste v kanceláři na faře.
 
Výuka náboženství – začíná od 18. září na faře. Předškolní děti „skupina A“ začne výuku na začátku měsíce říjen. Stále je možné děti na výuku náboženství na faře přihlásit. Elektronickou přihlášku naleznete na farních stránkách farnosti www.farnost-pardubice.cz, Děti, které budou chodit na výuku k salesiánům, je nutné přihlásit na stránkách salesiánského střediska www.salesianipardubice.cz.

Stolní kalendář 2024 – v kostele na stolečku jsou k zakoupení stolní kalendáře pro rok 2024. Cena je 89 Kč.

Úklid kostela sv. Bartoloměje – 22. září od 8:00. Úklid probíhá jednou za 14 dní v pátek. Nejsme uzavřená skupinka a vítáme každého, kdo může pomoci s úklidem kostela. Sraz před zákristií.