Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2024

Sbírka Na pronásledované křesťany – v neděli 5. května se vybralo 25.136 Kč.

LDN Rybitví – ve středu 15. května v 13:15 bude sloužena mše svatá.

Beseda o práci ukrajinské charity - ve čtvrtek 16. května v 17:30 v kostele sv. Bartoloměje proběhne beseda s otcem Ihorem Kozankevičem, knězem a ředitelem charity sambirsko-drohobičské eparchie. Tématem bude práce ukrajinských pracovníků charity nejen v souvislosti s ruskou agresí, ale i dlouhodobá spolupráce s místní pardubickou charitou. Na besedu naváže modlitba za Ukrajinu a za lidi pomáhající potřebným.

Večer chval – bude v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 18. května v 19:00 v kostele sv. Bartoloměje. Modliteb, zpěvu a promluvy se ujmou manžele Eva a Martin Beranovi.

Změna v místě konání bohoslužby – v neděli 19. května bude v sloužena mše svatá v 10:30 v Medlešicích a v 13:30 v Dřenicích. Nebude sloužena mše svatá v 10:30 v Mikulovicích.

Příprava na první svaté přijímání – v neděli 19. května v 15:00 na faře.

Sbírka Na pastorační aktivity v diecézi – v neděli 19. května při všech bohoslužbách.

Otevření salesiánského centra (Ote FEST) - radostnou událostí naší farnosti a salesiánské komunity je slavnostní znovuotevření salesiánského centra a kostela sv. Václava v neděli 26. května. Oslavy začnou mší svatou v 10:30, kterou bude celebrovat pan biskup Jan Vokál a bude ji přenášet i TV NOE. V poledne provinciál salesiánů P. Martin Hobza slavnostně otevře opravený dům a po obědě bude následovat bohatý program až do večera.

Návrh nového oltáře pro kostel sv. Bartoloměje - na farních webových stránkách a Facebooku , v aktualitách najdete odkaz na  video z prezentaci návrhu z neděle 28. 4. 2024 a na speciální stránky, kde se s návrhem arch. Pleskota můžete detailně seznámit. Zveme Vás na youtube  kanál naší farnosti. 

Májové pobožnosti – jsou slouženy po mši svaté v kostele sv. Bartoloměje a v kostele sv. Jana Křtitele a to po polední mši svaté a po večerní mši svaté.

Čtvrteční adorace - každý čtvrtek bude v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci.

Příprava na biřmování - zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 15. června na email uhlir.jan@dihk.cz. Pokud bude dostatečný zájem, bude od září zahájena příprava na biřmování. V opačném případě, se o jeden rok odloží. 

 

Historie