Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2024

Sbírka Na pastorační aktivity v diecézi – v neděli 19. května při všech bohoslužbách.

Příprava na první svaté přijímání – v neděli 19. května v 15:00 na faře.

Kněžská svěcení – v sobotu 25. května v 10:00 při mši svaté v katedrále Svatého Ducha budou vysvěceni dva kněží – Michal Šramko a Jan Pecháček. Vzpomeňme na oba v modlitbě.

Otevření salesiánského centra (Ote FEST) - radostnou událostí naší farnosti a salesiánské komunity je slavnostní znovuotevření salesiánského centra a kostela sv. Václava v neděli 26. května. Oslavy začnou mší svatou v 10:30, kterou bude celebrovat pan biskup Jan Vokál a bude ji přenášet i TV NOE. V poledne provinciál salesiánů P. Martin Hobza slavnostně otevře opravený dům a po obědě bude následovat bohatý program až do večera. Více informací najdete na webových stránkách a ve Zpravodaji farnosti.

Noc kostelů – v pátek 7. června večer budou otevřeny naše kostely pro veřejnost. Plakátky s programem jsou na stolku. Prosíme o jejich distribuci podle vašich možností. Protože se jedná o akci, při které chceme lidem skrze kulturu, umění či vlídné přijetí pomoci seznámit se s evangeliem, budeme se za všechny návštěvníky i organizátory modlit při pravidelné adoraci ve čtvrtek 30. června v 19:00 – 20:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost Božího Těla - v neděli 2. června bude v kostele sv. Bartoloměje slavnostní bohoslužba, na kterou naváže průvod s Nejsvětější svátostí a modlitba za naše město na Perštejnském náměstí. Bylo by hezké, kdyby se mše svaté zúčastnily i děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a malé děti, které chtějí ozdobit cestu průvodu květinovými lístky. Rodiče těchto dětí ať se předem přihlásí u Marty Kohoutkové (tel.: 777 086 716), která jim sdělí bližší informace. Průvod bude zakončen v klášterním kostele. Mše sv. v klášteře bude posunuta na 10:30. 

Příprava na biřmování - zájemci o tuto svátost se mohou přihlásit do 15. června na email uhlir.jan@dihk.cz. Pokud bude dostatečný zájem, bude od září zahájena příprava na biřmování. V opačném případě, se o jeden rok odloží. 

Nové ustanovení pro P. Tomáše Kvasničku – od 1. srpna je otec Tomáš ustanoven duchovním správcem ve farnosti Chrast. Za jeho několikaletou službu ve farnosti mu společně poděkujeme v pátek 21. června v 17:00 při mši svaté a následné zahradní slavnosti.

Čtvrteční adorace - každý čtvrtek je v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Všichni jste srdečně zváni.

Historie