Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 24. 12. do 31. 12. 2023

Sbírka Štědrý dar pro betlémské děti - při všech půlnočních bohoslužbách 24. prosince bude pořádána sbírka, která je určena na podporu provozu Azylového domu pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska.

Žehnání vína – ve středu 27. prosince na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty bude žehnáno víno při ranní mši svaté v 6:30 v kostele sv. Jana Křtitele.

Studentská mše svatá – ve středu 27. prosince nebude v 19:00 studentská mše svatá.

Vánoční koncert sboru Cantus amici – ve čtvrtek 28. prosince v 17:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Modlitba za národ – ve čtvrtek 28. prosince v 11:30 v kostele sv. Jana Křtitele.

Domov důchodců Blahoutova – mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 28. prosince v 15:30.

Obnova manželských slibů – v neděli 31. prosince bude možnost obnovy manželského slibu při všech bohoslužbách.

Děkovná mše svatá – v neděli 31. prosince v 16:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Uzavření kanceláře farnosti – do konce roku 2023. Kancelář bude otevřena v úterý 2. ledna 2024. V neodkladných případech volejte na číslo 777 339 233.

Dary farnosti – pokud se rozhodnete ke konci roku věnovat peněžitý dar farnosti (č.ú.: 1224496329/0800), rádi vám vystavíme potřebné potvrzení pro daňové účely. Finanční dar můžete věnovat obecně na potřeby farnosti nebo třeba na úpravu liturgického prostoru kostela sv. Bartoloměje či na zvýšené náklady na energie. Všem dárcům předem upřímné zaplať Pán Bůh.

16. Piksla ples – v pátek 26. ledna 2024 od 20:00 v Černé za Bory v prostorách Hostince u Kosteleckých. Vstupenky lze koupit u paní ing. Ludvíkové Dity - 604 287 476.

Oblastní charita Pardubice – informace

Koledníci pro Tříkrálovou sbírku -  pro Tříkrálovou sbírku pardubická Charita hledá malé i velké koledníky. Informace u Tadeáše Kouřila – 737 488 753 a na webu Charity.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky – dne 4. ledna 2024 v 9:30 na Pernštýnském náměstí bude slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Koledníkům požehná otec biskup Josef Kajnek a poděkuje ředitelka Charity Marie Hubálková, primátor Pardubic Jan Nadrchal a náměstka hejtmana Roman Línek. Před slavností projedou centrem města „tři královny“ na koních za doprovodu jízdních strážníků Městské policie. Připraveno je pěvecké vystoupení.  

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“- zazní v kostele sv. Bartoloměje 3. ledna v 18:00. Koncert připravuje sbormistr Martin Beran. 

Tříkrálový koncert - v kostele sv. Bartoloměje 7. ledna v 16:00. Učinkovat bude Chrámový sbor a hosté pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. 

9. charitní ples  - v sobotu 3. února v Ostřešanech od 19:00. Vstupenky lze koupit v Turistickém informačním centru Pardubice či na ticketportal.cz.

 

Historie