Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 12. 11. do 19. 11. 2023

Diecézní kostelní sbírka – v neděli 5. listopadu se vybralo v rámci sbírky: Pojištění kostelů a dalších církevních budov celkem 20.334 Kč.

Volby do pastorační rady – Milí farníci, pastorační radě farnosti, která slouží jako poradní orgán děkanovi farnosti, končí volební období. Je nyní na vás, členech farnosti, abyste pomohli s výběrem nových členů této rady, která by měla v následujících čtyřech letech spolurozhodovat o rozvoji a směrování naší farnosti. V tomto týdnu (od 12. do 19. listopadu) můžete navrhnout ze svého středu ty, o kterých si myslíte, že by jako členové této rady byli pro farnost přínosem. Do označených boxů vložte na připravených formulářích návrhy těchto kandidátů. Vlastní volba do pastorační rady proběhne začátkem prosince, sledujte tedy další ohlášky. Podrobnější informace naleznete ve Zpravodaji farnosti, resp. na webových stránkách farnosti. Děkujeme za váš aktivní přístup.

Diecézní setkání mládeže – v sobotu 25. listopadu je naše mládež zvána na Diecézní setkání mládeže do Hradce Králové. Téma: „Zastav se a naslouchej“. Začátek programu je v 9:30 ve Filharmonii. Přihlášky do 20. listopadu na www.diecezko.cz
Program začínáme už v pátek 24. listopadu v 19:00 na faře. Bude posezení, modlitba a možnost přespání.  Ráno pojedeme společně vlakem do Hradce Králové.  Z tohoto důvodu se hlaste u o. Piotra Antkiewicze na tel. 603 550 271. Bližší informace naleznete na plakátku a na stránkách farnosti.

Setkání mladých rodin - srdečně zveme všechny rodiny, které mají děti zejm. předškolního věku, na společně strávené odpoledne v neděli 26. listopadu od 15:00 na faře. Cílem je především blíže se poznat, jak děti, tak rodiče, na programu bude společné tvoření, průvod s lucernami do klášterního kostela a závěrečná modlitba. Těšíme se na příležitost navzájem o sobě více vědět. Otec Jan a Špeldovi 

Setkání skupinek Modlitby matek – v neděli 26. listopadu v 18:00 se na faře bude konat setkání našich farních skupinek Modliteb matek. Akce se zúčastní i diecézní koordinátorka tohoto hnutí. Na setkání jsou zvány maminky a babičky, které mají touhu se zapojit či se chtějí seznámit s tímto hnutím křesťanských matek.

Adventní duchovní obnova – v sobotu 25. listopadu ve 14:00 u salesiánů v MUCu se bude konat Adventní duchovní obnova. Téma: „Bůh je tak blízko“. Přednášející bude sestra Jana Svobodová, FMA. Obnova bude zakončena v 16:30 mší svatou.

Adorace za účastníky kurzu Alfa - každý čtvrtek od 18:45 do 20:30 v kostele sv. Bartoloměje bude probíhat tichá adorace za účastníky kurzu Alfa. Zapsat se můžete do seznamu na webových stránkách nebo v kostele na stolku, abychom měli jistotu, že se v kostele vždy bude někdo modlit.

Domov důchodců Blahoutova – mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 16. listopadu v 15:30.

Salesiánské akce pro mládež 
-    Víkend na Míčově se koná 24. – 26. listopadu a je určen pro holky a kluky ve věku od 11 do 13 let. Přihlašujte se do 22. listopadu na webu salesiánského střediska či kontaktujte Jiřího Woclawka na tel. 777 259 334
-    Výlet do Muzea optických iluzí se koná v sobotu 25. listopadu. Jsou zvány děti od 6 do 11 let. Přihlásit se můžete do 21. listopadu na webu salesiánského střediska či volejte na telefon 601 391 866. 

Oblastní charita Pardubice - informace
-    OCHP Vás srdečně zve na vyrábění Adventních věnců 21. až 23. listopadu v Domu kultury na Dukle. Od 8:00 do 17:30 si můžete vyrobit vlastní adventní věnec nebo pomoci s výrobou věnců, jejichž prodej podpoří charitní Domácí hospic Andělů strážných.
Adventní věnce budou opět ke koupi 1. neděli adventní před bohoslužbami v pardubických kostelích a na Adventních trzích na Pernštýnském náměstí.