Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 24. 9. do 1. 10. 2023

Sbírka na církevní školství – v neděli 17. září se vybralo 24.155 Kč.

Sbírka na opravu salesiánského domu a kostela – v neděli 24. září při všech bohoslužbách.

Promítání fotografií a vyprávěním mládeže o setkání v Lisabonu- v rámci farního dne v neděli 24. září proběhne vyprávění mládeže o setkání v Lisabonu v 14:30 v kostele sv. Bartoloměje o Světových dnech mládeže v Lisabonu.    

Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové – 29. září jsou všichni senioři již po sedmnácté zváni na setkání seniorů. Program nabídne modlitbu seniorů za osamělé a nemocné, slavnostní bohoslužbu s biskupem Mons. Janem Vokálem, besedy s moderátorem TV Noe P. Mariánem Pospěchou a hercem Miloněm Čepelkou a benefiční koncert první dámy české country music Věry Martinové. Celodenní program začíná v 9:15 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v HK. Všichni senioři jsou srdečně zváni! 

Slavnost sv. Václava ve čtvrtek 28. září 
•    Kostel sv. Bartoloměje - 9:00 a 18:00
•    Salesiáni (MUC) – 8:00
•    Spojil - 15:15
•    Mnětice - 16:30

Modlitba za národ – ve čtvrtek 28. září v kostele sv. Bartoloměje v 17:30.

Posvěcení zvoničky v Dřenicích – v neděli 1. října v 15:00.

Adorace za účastníky kurzu Alfa- každý čtvrtek od 18:45 do 20:30 v kostele sv. Bartoloměje bude probíhat tichá adorace za účastníky kurzu Alfa. Zapsat se můžete do seznamu na webových stránkách nebo v kostele na stolku, abychom měli jistotu, že se v kostele vždy bude někdo modlit.

Benefiční koncert – v pondělí 25. září v 19:00 jste zváni Oblastní charitou Pardubice na benefiční koncert mladých umělců Konzervatoře do Domu hudby v Pardubicích. Vstupné podpoří charitní Domácí hospic Andělů strážných. Více na webu pardubické Charity.

Koncert v Mikulovicích – v neděli 1. října v 18:00 jste zváni do kostela sv. Václava na koncert pěveckého sboru Slavoj Chrudim a Rubeš Skuteč. 

Večer chval – bude v kostele sv. Bartoloměje v sobotu 7. října v 19:00. V předvečer slavnosti biřmování budeme našim biřmovancům vyprošovat dary Ducha Svatého.

Spojení nedělních bohoslužeb - v neděli 8. října bude ve farnosti pan biskup Jan Vokál udělovat svátost biřmování. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v klášterním kostele a všichni jsou zváni na slavnostní bohoslužbu do kostela sv. Bartoloměje v 9:00.

Pouť rodin – v sobotu 30. 9. jste zváni na pouť rodin. Sraz je u hřbitova v Ronově nad Doubravou v 10:00 (kostel sv. Kříže). Bližší informace u paní Martiny Traxlerové (tel. 733 149 002).
 
Stolní kalendář 2024 – v kostele na stolečku jsou k zakoupení stolní kalendáře pro rok 2024. Cena je 89 Kč.

Beseda o bezpečnosti v digitálním světě – se uskuteční dne 3. října v 16:30 ve škole Noe.

 

 

 

 

Historie