Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 20. 8. do 27. 8. 2023

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Kurz Alfa - každou neděli před požehnáním se budeme společně modlit za připravovaný kurz Alfa, který ve farnosti začne 21. září. K pozvání svých přátel a známých můžete využít letáčky připravené na stolku. Přihlášku a více informací naleznete na webových stránkách farnosti.

Přihlášky na náboženství – i ve školním roce 2023/2024 mají děti možnost navštěvovat hodiny náboženství a to buď na faře, nebo u salesiánů. Pokud se rozhodnete pro vyučování na faře, tak vyplňte elektronickou přihlášku na farních stránkách farnosti www.farnost-pardubice.cz, kde také naleznete konkrétní rozpis výuky náboženství. Děti, které budou chodit na výuku k salesiánům, je nutné přihlásit na stránkách salesiánského střediska www.salesianipardubice.cz.

Poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje – v neděli 27. srpna bude sloužena poutní mše svatá v 9:00.

Uzávěrka Zpravodaje farnosti č. 5 – ve středu 30. srpna. Těšíme se na Vaše příspěvky.

Mše svatá v DDB – ve čtvrtek 24. srpna v 15:30 v Domově důchodců v Blahoutově ulici.

Příměstský lesní tábor - Oblastní charita Pardubice a Lesní klub sv. Františka pořádá příměstský lesní tábor od 21.8.-31.8.2023, zájemci se stále mohou hlásit u Veroniky Dvořákové na tel. čísle 777 297 939 nebo přes link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLKknV_NRHBKnVPbfpHI30jHqXjowZ3oqb-Pk268xLYY_ATQ/viewform Dále přijímáme děti do lesní školky na školní rok 2023/2024, více informací také u Veroniky Dvořákové a na stránkách Oblastní charity Pardubice a Lesního klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie