Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2024

Prezentace návrhu nového oltáře - v neděli 28. dubna v 10:00 (po mši sv.) v kostele sv. Bartoloměje  arch. Josef Pleskot představí návrh úpravy liturgického prostoru. Všichni jste srdečně zváni. Více informací ve Zpravodaji.

Příprava dětí na 1. svaté přijímání – v neděli 28. dubna v 15:00 na faře.

Modlitba za národ – v neděli 28. dubna v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Změna bohoslužeb ve středu 1. května a 8. května – polední mše svatá nebude, 1. května bude večerní mše svatá v kostele Zvěstování Panny Marie (klášterní) a po ní bude následovat první májová pobožnost.

Májová pobožnost v Kokešově - bude ve středu 1. května v 17:00. Salesiáni připravují i program pro rodiny s dětmi, malý výlet s hrami. Sraz v 15:00 v Kokešově.

Májové pobožnosti – budou slouženy po mši svaté v kostele sv. Bartoloměje a v kostele sv. Jana Křtitele a to po polední mši svaté a po večerní mši svaté.

Zpovídání ve farnosti – ve čtvrtek 2. května od 8:00 do 16:00 v kostele sv. Bartoloměje. V pátek 3. května od 16:00 - 18:00. V ostatní dny vždy půl hodiny před mší svatou.

Čtvrteční adorace - každý čtvrtek bude v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci.

Modlitby za kněze před Nejsvětější Svátostí – v pátek 3. května v 17:00 v kostele sv. Bartoloměje. 

Večeřadlo – v sobotu 4. května v 7:00 v kostele sv. Jana Křtitele. 

Svítkov – v sobotu 4. května nebude sloužena mše svatá v kapli ve Svítkově.

Sbírka Na pronásledované křesťany – v neděli 5. května při všech bohoslužbách.

Zpravodaj farnosti č. 3 – vychází v neděli 5. května.

Výběrové řízení na ředitele charity v Chrudimi– Diecézní charita Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Oblastní charity Chrudim. Přihlásit se můžete do 16. května. Více informací naleznete na www.hk.caritas.cz.

Historie