Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 3. 9. do 10. 9. 2023

Sbírka na varhany v kostele sv. Jiljí – v neděli 3. září bude nedělní sbírka určena na opravu varhan v kostele sv. Jiljí. Lze také podpořit opravu varhan finančním darem na účet farnosti: 1224496329/0800 vs. 2. Rádi vystavíme potvrzení o daru. 

Kurz Alfa - každou neděli před požehnáním se budeme společně modlit za připravovaný kurz Alfa, který ve farnosti začne 21. září. K pozvání svých přátel a známých můžete využít letáčky připravené na stolku. Přihlášku a více informací naleznete na webových stránkách farnosti.

Přihlášky na náboženství – i ve školním roce 2023/2024 mají děti možnost navštěvovat hodiny náboženství a to buď na faře, nebo u salesiánů. Pokud se rozhodnete pro vyučování na faře, tak vyplňte elektronickou přihlášku na farních stránkách farnosti www.farnost-pardubice.cz, kde také naleznete konkrétní rozpis výuky náboženství. Děti, které budou chodit na výuku k salesiánům, je nutné přihlásit na stránkách salesiánského střediska www.salesianipardubice.cz.

Mše svatá v DDB – ve čtvrtek 7. září v 15:30 v Domově důchodců v Blahoutově ulici.

Svátost smíření – v pátek 1. září od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Bartoloměje. Zpovědní den bude ve čtvrtek 7. září od 8:00 do 16:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Mše svatá v Alzheimer centru – v pátek 8. září v 9:30.

Změna místa večerní mše svaté – v pátek 8. září v 18:00 na Svátek Narození Panny Marie bude mše svatá sloužena v kostele Zvěstování Panny Marie „Klášterní“.

Dny evropského dědictví – se konají v sobotu 9. září. Od 13:00 budou pro veřejnost zpřístupněny kostel sv. Bartoloměje, kostel Zvěstování Panny Marie, katakomby a zvonice u kostela sv. Bartoloměje. Prosíme ty z vás, kteří mohou pomoci při zajištění kostela sv. Bartoloměje během jeho otevření veřejnosti, aby se zapsali na rozvrhový lístek, který je na stolku pod kůrem v kostele sv. Bartoloměje či se hlaste v kanceláři na faře. Dále potřebujeme průvodce katakombami. Pokud se můžete této funkce ujmout, tak se prosím hlaste v kanceláři farnosti. Předem děkujeme za vaši ochotu. Více informací o jednotlivých programech najdete na nástěnkách a na internetových stánkách naší farnosti. 

Mimořádná změna - v neděli 10. září v kostele sv. Bartoloměje v 9:00 bude sloužit mši svatou o. Jiří Caha a v klášterním kostele v 10:00 o. Václav Čunek. Oba budou farníky seznamovat s činností salesiánů v Pardubicích a opravou salesiánského střediska v Pardubicích. U salesiánů naopak bude nedělní mši svatou sloužit o. Jan Uhlíř a bude informovat o kurzu Alfa.

Zpravodaje farnosti č. 5 – vychází v neděli 10. září.

Starý Mateřov – modlitba u křížku v neděli 10. září v 14:00.

Farní pouť na Svatý kopeček -  zveme vás na farní pouť na Svatý kopeček a do Olomouce v sobotu 30. září. Na programu bude mše svatá v bazilice, prohlídka katedrály a náměstí v Olomouce. Cena 500 Kč. Přihlašovat se můžete v kostele sv. Jana a Bartoloměje a taky na webových stránkách farností a přes facebook. Více informací na nástěnkách a webových stránkách. Těšíme se na vás

Duchovní obnova pro seniory ve Slavonově – otec Jan Uhlíř Vás srdečně zve na duchovní obnovu, která se bude konat od 10. září do 12. září ve Slavonově. Ubytovací kapacita je 20 míst a dopravovat se budeme auty. Z tohoto důvodu je nutné se přihlásit co nejdříve paní Heleně Strouhalové (telefon: 608 377 194 nebo email cindicka@seznam.cz Cena 900 Kč. Více informací na webových stránkách. 

Ministrantské setkání – otec Piotr zve všechny ministranty na setkání v pátek 1. záři v 16.00 hod. na faře. Jestli někdo chce sloužit u oltáře při mši svaté v naší farnosti a mít nové zážitky, otec Piotr vás moc rád uvítá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie