Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2024

Sbírka Svatopetrský haléř – v neděli 25. února se při bohoslužbách vybrala částka 28.347 Kč.

Uzávěrka Zpravodaje farnosti č. 2 – ve středu 6. března.

Vikariátní mše svatá – ve středu 6. března bude mimořádně sloužena mše svatá v 9:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Pobožnosti křížové cesty – ve středu 6. března v 11:30 v kostele sv. Jana Křtitele a v pátek 8. března v 17:30 v kostele sv. Bartoloměje. 

Přednáška o průzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna – ve středu 6. března v 18:00 se koná v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí přednáška PhDr. Jana Frolíka. Přednášku pořádá spolek Klub přátel Pardubicka.

Zpovědní den – ve čtvrtek 7. března bude možnost jít ke svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje od 8:00 do 16:00.

Pastorační rada farnosti – setkání proběhne ve čtvrtek 7. března v 19:00 na faře. Program bude umístěn na webových stránkách farnosti.

ZŠ NOE – ve čtvrtek 7. března v 16:00 proběhne beseda k zápisu do 1. ročníku Křesťanské základní školy NOE.

Úklid kostela sv. Bartoloměje – v pátek 8. března od 8:00. Sraz před zákristií.

Sbírka Pojištění kostelů a dalších církevních objektů – v neděli 10. března při všech bohoslužbách.

Sederová večeře – v neděli 24. března 2024 (Květná neděle) od 15:30 hod. (cca 3 hod.) Vám nabízíme možnost, prožít společně Pesachový seder neboli slavnostní večeři podle tzv. „křesťanské pesachové hagady“. Touto večeří si připomeneme poslední večeři Páně. Prosíme, abyste se registrovali, a to buď na farním webu nebo na telefonu 606 427 580, a to nejpozději do čtvrtka 21. března 2024. Registrace na tuto akci je nutná.

Rok modlitby – Svatý otec František vyhlásil letošní rok Rokem modlitby, jako duchovní přípravu církve na Svatý rok 2025. Jak naplnit přání papeže Františka v naší farnosti bude jedním z bodů pastorační rady 7. března. Pokud někdo z vás má nějaký konkrétní realizovatelný nápad či touhu, napište ji na adresu uhlir.jan@dihk.cz. Může se jednat o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu, prožívanou v soukromí či v kostele.  Návrhy budou přečteny a zváženy na pastorační radě. Předem děkujeme.  

Seminář o evangelizaci v HK – v sobotu 16. března se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové uskuteční už 4. Seminář o evangelizaci. V dopolední části programu bude hovořit misionář oblát 
P. Vlastimil Kadlec, OMI na téma „Radost evangelia“ a odpoledne proběhne několik workshopů. Program bude zakončen společnou modlitbou chval. Více informací naleznete na webových stránkách farnosti či biskupství. Je třeba se předem přihlásit. 

INFORMACE OD SALESIÁNŮ - Akce o jarních prázdninách:

Víkend pro děvčata 11+ se koná v termínu 15. – 17. března 2024
Víkend pro kluky 11+ se koná v termínu 14. – 17. března 2024

 

Historie