Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 25. 6. do 2. 7. 2023

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sbírka na charitu – v neděli 18. června se při všech bohoslužbách vybralo 16.778 Kč.

Zpravodaj farnosti č. 4 vychází – v neděli 25. června.

Pravidelná adorace – v úterý 27. června v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele. O prázdninách nebudou adorace v kostele sv. Jana Křtitele.

Mše svatá v LDN Rybitví – ve středu 28. června v 13:15.

Slavnost sv. Petra a Pavla – ve čtvrtek na Slavnost sv. Petra a Pavla bude mimořádně sloužena mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 18:00.

Mše svatá v DDB – ve čtvrtek 29. června v 15:30 v Domově pro seniory v Blahoutově ulici.

Modlitba za národ – ve čtvrtek 29. června v 17:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Večeřadlo Panny Marie – v sobotu 1. července po ranní mši svaté (± 7:10) v kostele sv. Jana Křtitele.

Změny bohoslužeb o prázdninách 
-    nebudou nedělní mše sv. v klášterním kostele v 10:00
-    nebudou polední mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele
-    v pondělí až pátek zůstávají pravidelné mše sv. v 6:30 u sv. Jana Křtitele a všechny večerní bohoslužby budou v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje
-    ve Svítkově bude mše svatá každou sudou sobotu v 16:30
Na konci měsíce června budou na nástěnkách vyvěšeny prázdninové rozpisy mší svatých sloužených v našich farnostech. Zároveň tyto informace naleznete na webových stránkách farnosti. 

Úřední hodiny o prázdninách - Vzhledem k dovoleným budou úřední hodiny omezeny pouze na úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00. To však neznamená, že nemůžete přijít na faru či do kanceláře i v jiné dny či hodiny a zkusit zazvonit. Jistější je však si schůzku (zvláště s knězem) předem domluvit i telefonicky. Smyslem je, abychom o prázdninách zbytečně neseděli v kanceláři, když bychom mohli být třeba mezi vámi v „terénu“. Vzhledem k státním svátkům bude v prvním červencovém týdnu i v tyto dny kancelář uzavřena.

Prosby do Lisabonu – v zadní části kostela jsou připraveny krabičky. Napište na papírek svou prosbu, dík, chválu a dejte ji do krabičky. Mládež, která pojede na Světové setkání mládeže do Lisabonu, se bude za tyto úmysly s láskou modlit.

Nepřítomnost P. Jana Uhlíře – do konce června bude P. Jan Uhlíř z důvodu dovolené nepřítomen.

 

Historie