Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

VELIKONOCE *13b (2013)

Obřady Vigilie
Komentář
Věřící
Modlitba
S paškálem
Světlo Kristovo
Průvod do kostela
Okouření
Exultet
Pohled z presbytáře
Čtení
Další čtení
Epištola
Kázání
Naslouchání
Křestní bohoslužba
Ponoření paškálu
Katechumeni
Křest
Bílé roucho
Pomazání
Před biřmováním
Biřmování
Zapalování křestní svíce
Zapalování svíce
Obnova křestních závazků
Pokropení
Přímluvy
Novokřtěnci
Obětní průvod
Předávání darů
Pozdvihování
Přijímání
Poděkování
Přání
Informace
Požehnání
Rodinka

Přehled fotogalerií

2008