Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Slavnost 1. svaté přijímání v Pardubicích (2011)

Průvod
Schola
V kostele
Modlitba
Čtení
Naslouchání
Evangelium
Celkový pohled
Dary
Během kázání
Pohled z kůru
Zapalování křestní svíce
Děti
Obnova křestních závazků
Přímluvy
Modlitba rodičů
Průvod s dary
Požehnaný jsi Hospodine...
U oltáře
Modlitba Páně
Pohled z presbytáře
Přijímání
Modlitba díků
Předávání upomínky a darů
Poděkování dětí
Poděkování katechetkám a kněžím
Dar
Detail
Díky katechetkám
Společné foto
Pavla
Lucie
Natálka
Hana
Karin
Jitka
Vojta
Tomáš
Sebastian
Jáchym
Pavel
Veronika

Přehled fotogalerií

2008