Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Biřmování - PCE 06 (2006)

01 Průvod
02 Pohled z kůru
03 1. čtení
04 2. čtení
05 Zpěv sekvence
06 Evangelium
07 Homilie
08 Celkový pohled
09 Biřmovanci
10 Biřmovanci
11 Vyznání víry
12 Zástup
13 Modlitba
14 Biřmování
15 Biřmování
16 Před přímluvami
17 Přímluvy
18 Přímluvy
19 Přinesení darů
20 Obětní dary
21 U oltáře
22 Biřmovanci
23 Biřmovanci
24 Průhled
25 Ministranti
26 Ministranti
27 Poděkování
28 Předání darů
29 Společný dar
30 Požehnání
31 Společné foto - s kmotry
32 Společné foto - biřmovanci

Přehled fotogalerií

2008