Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Jáhenské svěcení Martina Poláčka, SDB (2008)

01 Pozvánka
02 Znak
03 Kaple sv. Václava
04 Poslední informace
05 Cestou do kaple
06 Biskup Karel
07 Informace o jáhenství
08 Svíce
09 Příchod k oltáři
10 Světitel a svěcenec
11 Schola
12 Dalmatika a evangeliář
13 Začátek slavnosti
14 Přivítání
15 Detail
16 Svědectví o kandidátovi
17 Kandidát jáhenství
18 Modlitba
19 Čtení
20 Naslouchání
21 Žalm
22 Naslouchání
23 Čtení
24 Evangelium
25 Kázání
26 Detail
27 Prosba o Ducha svatého
28 Zpěváci
29 Komentář
30 Otázky
31 Během litanií
32 Vkládání rukou
33 Konsekrační modlitba
34 Přijetí štoly
35 Přijetí dalmatiky
36 Modlitba
37 Sbor
38 Přijetí evangeliáře
39 Detail
40 Pax
41 Trojice
42 Obětní průvod
43 Předávání darů
44 Požehnání
45 Dary
46 Příprava oltáře
47 Požehnaný jsi Hospodine...
48 Jáhni
49 Jáhen Martin
50 Asistence
51 Modlitba po přijímání
52 Poděkování
53 Dík rodičům
54 Radost
55 Díky světiteli
56 Dar
57 Dík schole
58 Potlesk
59 Požehnání
60 Společné foto
61 Trojice
62 Blahopřání
63 Rozhovor pro televizi
64 Hostina

Přehled fotogalerií

2008