Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Dětská mše svatá s návštěvou sv. Mikuláše (2008)

01 Příchod k oltáři
02 Žehnání věnců
03 Věřící
05 Adventní svíce
06 Lucerna na roráty
07 Během kázání
08 Ministranti
09 Přímluvy
10 Před oltářem
11 Sbírka na aparaturu
12 Otče náš
13 Příchod hosta
14 Pozdravení
15 Naslouchání
16 Poděkování
17 Píseň pro Mikuláše
18 Rozdávání dárků
19 S andělem
20 S Mikulášem
21 Odnášení věnců
22 Nabídka výrobků
23 Detail
24 Výtěžek prodeje pro adoptované děti

Přehled fotogalerií

2008