Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Víkendové setkání na Vesmíru (2008)

01 Směr
02 V červáncích
03 Přivítání
04 Ubytovávání
05 V jídelně
06 Píseň před večeří
07 Informace o programu
08 Začátek setkání
09 Představování
10 Představování
11 Myšlenka
12 Detail
13 Naslouchání
14 Detail
15 Desatero
16 Aktivita
17 U Desatera
18 Zapisování
19 Desky
20 Vlastnosti
21 Před oltářem
22 Mše svatá
23 Naslouchání
24 Večerní modlitba
25 Nový den
26 Věže
27 Kostel sv. Matouše
28 Interiér
29 Interiér
30 Výklenek
31 Ranní modlitba
32 Detail
33 Ladění
34 Před snídaní
35 Slovo na den
36 Začátek programu
37 Rozdělení do skupinek
38 Archy pro skupinky
39 Jednotlivá stanoviště
40 Detail
41 Skupinka
42 Oběd
43 Pozvánka na procházku
44 Úklid po obědě
45 Procházkou
46 U vleku
47 Občerstvení
48 Cesta
49 Dělení do dvojic
50 Sdělení konkrétního přikázání
51 Ztvárněné přikázání
52 Ztvárněné přikázání
53 Ztvárněné přikázání
54 Ztvárněné přikázání
55 Návrat
56 U chaty
57 Uzavření skupinek
58 Psaní osobních sdělení
59 V kostele
60 Výklenek
61 Svíčka
62 Oltář
63 Před bohoslužbou
64 Průvod
65 Bohoslužba slova
66 Bohoslužba oběti
67 Upomínka
68 Detail
69 Potlesk
70 Předávání
71 Cestou z kostela
72 Loučení
73 Ranní mše pro VeKu
74 Před snídaní
75 Kostel
76 Cestou do kostela
77 Cestou do kostela
78 Cestou do kostela
79 Cestou do kostela
80 Cestou do kostela
81 Cestou do kostela
82 Cestou do kostela
83 Cestou do kostela
84 Cestou do kostela
85 Cestou do kostela
86 Cestou do kostela
87 Kostel v Deštném
88 Věže
89 Interiér
90 Kázání
91 Modlitba za mládež
92 Návrat na chatu
93 U cíle
94 Před obědem
95 Nad piánem
96 Mávání

Přehled fotogalerií

2008