Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Velikonoční vigilie - udílení svátosti křtu a biřmování (2008)

01 Zapálení ohně
02 Katechumeni
03 Komentář
04 Začátek obřadů
05 Modlitba
06 Požehnání ohně
07 Zapalování lucerny
08 Znamení
09 Průvod
10 Zapalování svící
11 Předávání světla
12 Světlo Kristovo...
13 Katechumeni
14 Požehnání
15 Okouření svíce
16 Okouření knihy
17 Během zpěvu
18 Detail
19 Bohoslužba slova
20 Modlitba
21 Epištola
22 Evangelium
23 Kázání
24 Oslovení katechumenů
25 Žehnání vody
26 Otázky
27 Křest
28 Křest
29 Detail
30 Přijetí bílého roucha
31 Novokřtěnci
32 Modlitba
33 Požehnání
34 Biřmování
35 Zapalování svíce
36 Světlo Kristovo
37 Zapalování svící
38 Zapalování svící
39 Věřící
40 Přímluva
41 Přímluva
42 Obětní průvod
43 U oltáře
44 Poděkování
45 Přání
46 Požehnání
47 Dvojice
48 Společné foto

Přehled fotogalerií

2008