Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Velikonoční vigilie - udílení svátosti křtu a biřmování (2006)

01 Začátek vigilie
02 Svíce - paškál
03 Průvod se svící
04 Zpěv - Exultet
05 Chvalozpěv
06 Ministranti
07 Čtení
08 Zpěv Žalmu
09 U křtitelnice
10 Žehnání vody
11 Křest
12 Přijetí bílého roucha
13 Modlitba
14 Biřmování
15 Zapalování svíce
16 Modlitba
17 Předání světla
18 Novokřtěnci
19 Komentář
20 Přímluvy
21 Obětní průvod
22 Předání darů
23 U oltáře
24 Loď kostela
25 Pozdravení pokoje
26 Pozdravení pokoje
27 Poděkování
28 Dary
29 Potlesk
30 Slovo závěrem
31 Požehnání
32 Společné foto

Přehled fotogalerií

2008