Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Prázdninové setkání v Liberku (2008)

01 Občerstvení po příjezdu
02 Hrajeme Bang!
03 Meditace P. Tomáše
04 Hra
05 Večeře
06 Poslední sousto
07 Divadelní hra
08 Diváci
09 Operace slepého střeva
10 Farní dvůr
11 Skupinka
12 Mše svatá
13 Vyrážíme na celodenní výlet
14 Hra cestou
15 Rampouchy
16 Rampouchy
17 Rampouchy
18 Cestou, necestou...
19 Skanzen Villa Nova
20 Skanzen Villa Nova
21 Ještě že jsou za plotem
22 Obyvatelky skanzenu
23 Noční křížová cesta
24 Noční křížová cesta
25 Před půlnočním fotbalem
26 Zabaleno, ještě poslední hra

Přehled fotogalerií

2008