Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Missa chrismatis v HK (2008)

01 Skupinka
02 Katedrála
03 Detail
04 Nácvik liturgie
05 Úklid sněhu
06 Skupinka
07 Informace
08 Průvod
09 Průvod
10 Průvod
11 Průvod
12 V katedrále
13 Biskupové
14 Začátek bohoslužby
15 Pozdrav
16 Modlitba
17 Čtení
18 Žalm
19 Průvod s evangeliářem
20 Evangelium
21 Kázání
22 Detail
23 Obnova kněžských závazků
24 Komentář
25 Průvod
26 Detail
27 Obětní dary
28 Kalichy
29 Detail
30 Bohoslužba oběti
31 Asistence
32 Svěcení oleje
33 Modlitba
34 Nádoba
35 Nápis
36 Pozdravení pokoje
37 Pozdravení pokoje kněžím
38 Nádoby
39 Nádoby
40 Detail
41 Svěcení oleje
42 Jáhni
43 Přidávání balzámu
44 Celkový pohled
45 Pozvánka pro ministranty
46 Blahopřání
47 Závěrečná modlitba
48 Naslouchání
49 Berla
50 U katedrály
51 Poděkování
52 Agape kněží
53 Agape pro ministranty
54 Detail
55 Katedrála
56 Bohu díky

Přehled fotogalerií

2008