Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Diecézní setkání ministrantů (2007)

001 Příprava
002 Pomoc
003 Informace
004 Před začátkem
005 Info pro vedoucí skupinek
006 Vedoucí skupinek
007 Mapa
008 Info pro stanoviště
009 U recepce
010 Příchod
011 Informace
012 U mapy
013 Text písně
014 Mapa účastníků
015 Cestou na stanoviště
016 Skupinka starších ministrantů
017 Zpracování údajů
018 První stanoviště
019 Rozdání cedulek
020 Skládání
021 U tabule
022 Souboj
023 Slavníkovci
024 Přemyslovci
025 Druhé stanoviště
026 Ukryté zprávy
027 Lovení zpráv
028 Vyjmutí zprávy
029 Skládání
030 Úspěšný lov
031 Třetí stanoviště
032 O sv. Vojtěchu
033 Společné foto
034 Čtvrté stanoviště
035 Celkový pohled
036 Úkol na čas
037 Zhášení svíček
038 Detail
039 Páté stanoviště
040 Pamatování
041 Katecheze
042 Pohled na farní dvůr
043 Šesté stanoviště
044 Celkový pohled
045 Souboj
046 Výklad
047 Detail
048 S mečem
049 Materiál na stavbu
050 Brána
051 Pronášení
052 Skupinka
053 Sedmé stanoviště
054 Na stanovišti
055 Hesla
056 Razítko
057 Osmé stanoviště
058 Stavba
059 Skupinka
060 Kuňka
061 Cestou k obědu
062 Příprava
063 Opékání
064 Před perníkovou chaloupkou
065 Cestou na mši
066 Pozdravení
067 Skupinka
068 Průvod
069 Průvod
070 Detail
071 V kostele
072 Asistence
073 Přivítání
074 Úvodní slovo
075 Přestavení vikariátů
076 Schola
077 Ministranti
078 Žehnání vody
079 Kněží
080 Pokropení
081 Focení
082 Kázání
083 Naslouchání
084 Detail
085 Pohled z kůru
086 Presbytář
087 Naslouchání
088 Přímluvy
089 Přímluvy
090 Přímluvy
091 Příprava darů
092 Erby
093 U oltáře
094 Výsledky
095 Předávání odměn
096 Předávání odměn
097 Ministranti
098 Předávání odměn
099 Poděkování kněžím
100 Slovo na rozloučení
101 Dárek - biskupský chlebíček
102 Průvod
103 Závěrem
104 Cestou na faru

Přehled fotogalerií

2008