Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Setkání mládeže s představeným salesiánů (2006)

01 Info
02 Celkový pohled
03 Breakaři z Teplic
04 V akci
05 Závěr vystoupení
06 Moderátoři
07 Kapela
08 Stopy
09 Info ze středisek
10 Scénka
11 Péče o děti
12 Diváci
13 Zpráva o příjezdu strýčka
14 Už je tady...
15 Uvítání
16 Přípitek
17 Host
18 Prezentace dobrovolníků
19 Info z Etiopie
20 Před cestou do světa
21 Bratři
22 Logo
23 Foto s rodinou
24 Odpovědi na dotazy
25 Píseň
26 Příprava na bohoslužbu
27 S ministranty
28 Dvojice
29 Trojice
30 Průvod
31 U oltáře
32 Asistence
33 Píseň Abba otče
34 Úvod
35 Žalm
36 Evangelium
37 Homilie
38 Přímluvy
39 Obětní dary
40 Požehnaný jsi Bože na věky
41 Během bohoslužby
42 Po přijímání
43 Závěr
44 Kněží
45 Překlad
46 Dárek z Pardubic
47 Dárek - ornát
48 Radost
49 Strojení
50 Díky
51 Potlesk
52 Skupinka
53 Závěr bohoslužby
54 Společné foto
55 Kapela
56 Bohu díky

Přehled fotogalerií

2008