Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Historická fotogalerie farnosti

Svátek sv. Štěpána v Pardubicích *06 (2006)

01 Na faře
02 Průvod
03 V kostele
04 Přivítání
05 Úvodní slovo
06 Čtení
07 Evangelium
09 Během kázání
10 Presbytář
11 Detail
12 Věřící
14 Průhled
15 Kněží
16 Přímluvy
17 Dary
18 Kadidlo
19 Okuřování
20 Asistence
21 Evangeliář
22 U oltáře
23 Pozdravení pokoje
24 Poděkování
25 Betlém z perníku
26 Informace
27 Požehnání
28 Narodil se Kristus Pán...
29 V lodi kostela
30 Před farou
31 Na schodech
32 Prohlídka obnovených prostor
33 Fotodokumentace
34 Během prohlídky
35 Během prohlídky
36 Čtení
37 Žehnání místností
38 Beseda ve farním sále
39 Předsedající
40 Věřící

Přehled fotogalerií

2008