Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Odešli k Pánu

Josef Matyáš

Pan Josef Matyáš by 27. ledna 2024 oslavil své 95. narozeniny. Dobrý Bůh si ho však 25.listopadu 2023 vzal k sobě do věčného domova…
Narodil se v roce 1929 v malé vesničce Bořitov v Orlických horách do chudé, zbožné rodiny místního cestáře. Tamní farář si brzy všiml, že jeho ministrant je nadaný chlapec, a dopomohl mu ke studiu na Biskupském gymnáziu v Praze. Byl ubytován v klášteře u Křižovníků, stal se tam svědkem Akce K v roce 1950, pomáhal při záchraně klášterní knihovny a všechny tyto prožitky jej utvrzovaly v pevné víře. Také studiem přírodních věd na Karlově univerzitě se jeho náboženské přesvědčení dále upevňovalo.
Oženil se v roce 1955 s Hedvikou Sittovou, která s rodinou žila na faře v severních Čechách u svého strýce, a Josef v ní našel upřímně věřící manželku. Přestěhovali se do Pardubic a narodily se jim postupně tři dcery.
V době totality pravidelně poskytovali, stejně jako několik jiných rodin, svůj byt k modlitebním setkáním a víru předávali svým dcerám a později i vnoučatům, kterých měli celkem jedenáct. Josef má v současnosti již 15 pravnoučátek.
Po revoluci se Josef i Hedvika zapojili do aktivní činnosti ve farnosti. Jako průvodci a tlumočníci často doprovázeli farní zájezdy na poutní místa v zahraničí a tlumočili i mnohé zahraniční návštěvy. Na popud biskupa Karla Otčenáška se Josef v listopadu 1992 zúčastnil s dalšími členy farní rady diecézního setkání v Augsburgu a v březnu 1993 začalo jeho přičiněním přátelství mezi naší farností a německou farností St.Konrad. V téže době pomáhal své ženě se založením farního seniorklubu a společně jej vedli 17 let. Vlivem postupující nemoci Hedviky tuto činnost v roce 2010 předali manželům Kohlovým.
V důchodu se Josef snažil co nejčastěji chodit i ve všední dny na mši svatou, posléze býval jako ministrant u oltáře při mších u sv. Jana dennodenně. Čerpal zde sílu k péči o svou nemocnou ženu, kterou nakonec v roce 2018 doprovodil i do Domova se zvláštní péčí, když už ani s pomocí dcer nemohla dál žít doma. Naplnil tak svůj manželský slib do posledního písmene… Když si Bůh povolal Hedviku na věčnost, Josef se vrátil ke svým dcerám, které o něj do posledního dne pečovaly, užíval si daru klidného života ve svém stáří v kruhu milující rodiny, uprostřed farnosti, v níž žil od svého mládí.