Hlavní menu:


Podmenu:Křest

Křest

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost křtu

(Katechismus katolické církve 1213-1284)

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů

  • příprava rodičů ( v rozsahu asi pěti setkání - dle domluvy)

  • kmotr má být praktikující katolík

Svátost křtu se udílí v naší farnosti dle domluvy v sobotu nebo v neděli.

b) křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra

  • příprava dospělých katechumenů bude trvat zpravidla minimálně jeden rok, záleží na vrůstání do církev a farního společenství.

Termín vlastního křtu se určuje dle připravenosti jeho žadatelů.

NOVÁ skupina (K 19) se poprvé sešla ve středu 6. září v 19:00 hod. na faře (Kostelní 92, PCE), termíny setkání:

08) 14.12. (společné setkání se skupinami K 17 a K 18)

09) 04.01. 2018 (vyjímečně čtvrtek)

10) 18.01. (vyjímečně čtvrtek)

11) 31.01.

12) 14.02. (Popeleční středa)

13) 28.02. 

14) 14.03. 

15) 28.03.

16) 11.04.

17) 25.04.

18) 09.05.

19) 23.05.

20) 06.06.

21) 20.06.

 

Příprava na křest dospělého (skupina K 18) probíhá i po prázdninách v úterý v 19:00 hod. na faře v těchto termínech: 

29) 09. ledna

30) 23.01.

31) 06.02.

32) 18.02. * Neděle 09:00 - mše sv. * sv. Bartoloměj (Přijetí mezi čekatele křtu)

33) 20.02.

34) 06.03.

35) 20.03.

36) 23.03. * Pátek - setkání v HK s biskupem Janem Vokálem

37) 31.03. * SLAVNOST KŘTU (sv. Bartoloměj - 19:00 hod.)Ke stažení:101-Krestni_zapis_ditete-1.dot, 50 kB
102-Krestni_zapis_dospeleho.dot, 60 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2011