Hlavní menu:


Podmenu:Křest

Křest

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost křtu

(Katechismus katolické církve 1213-1284)

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů

  • příprava rodičů ( v rozsahu asi pěti setkání - dle domluvy)

  • kmotr má být praktikující katolík

Svátost křtu se udílí v naší farnosti dle domluvy v sobotu nebo v neděli.

b) křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra

  • příprava dospělých katechumenů bude trvat zpravidla minimálně jeden rok, záleží na vrůstání do církev a farního společenství.

Termín vlastního křtu se určuje dle připravenosti jeho žadatelů.

NOVÁ skupina (K 19) se poprvé sešla ve středu 6. září v 19:00 hod. na faře (Kostelní 92, PCE), termíny setkání:

1) 13.09.

2) 27.09.

3) 11.10.

4) 25.10.

5) 08.11.

6) 22.11.

7) 06.12.

8) 14.12. (společné setkání se skupinami K 17 a K 18)


 Příprava na křest dospělého (skupina K 18) probíhá i po prázdninách v úterý v 19:00 hod. na faře v těchto termínech: 

25) 31. října

26) 14. listopadu

27) 28. listopadu

28) 14. prosince (společné setkání se skupinami: K 17 a K 19)

29) 09. ledna...

 Ke stažení:101-Krestni_zapis_ditete-1.dot, 50 kB
102-Krestni_zapis_dospeleho.dot, 60 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2011