Hlavní menu:


Podmenu:Biřmování

Biřmování

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost biřmování

(Katechismus katolické církve 1285-1321)

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V jakém smyslu? Jistě ne v tom, že by se udělovala pouze už dospělým - jako by za odměnu. Jako každá svátost je i svátost biřmování primárně darem. Její zvláštní silou je křesťan uschopňován, aby se stával více dospělým ve víře a v životě. Při křtu dostáváme sílu k tomu, abychom se mohli v Kristově jménu modlit. Při biřmování nám Bůh dává milost, abychom svůj vztah s Kristem dokázali žít i mimo zdi chrámu. Svátost biřmování nás motivuje ke statečnému svědectví života mezi lidmi. 

Podmínky:

  • křest

  • věk - minimálně třináct let (posouzení individuální)

  • kmotr – již biřmovaný

  • příprava probíhá pod vedením kněze zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní po dobu jednoho roku.

Příprava v naší farnosti se koná jednou za 2 roky.

Aktuálně:

Ve čtvrtek 7. září19:00 hod. se na faře uskuteční 1. setkání zájemců o svátost biřmování. Zájemci se mohou přihlásit přímo na faře nebo pomocí e-mailové adresy farpar@volny.cz

Příprava bude opět obsahovat zhruba 15 setkání/ 2X měsíčně a pravděpodobně opět víkendovou akci.

Dá se očekávat, že pravidelná setkání budou opět v čase od 19:00 do 21:00 (nejpozději).

V posledním běhu (září 2015 až květen 2016) mělo prvních deset setkání má „zahřívací“ charakter a až po nich se každý sám rozhodl, zda chce přijmout biřmování či nikoliv. Účast na přípravě tedy neznamenala definitivním volbu přijmout biřmování.

S případnými dotazy se obracejte na P. Filipa Duška

tel.: 739 463 215, e-mail: Filipacdd@seznam.cz 

Ke stažení:
2017-Pozvani-na-birmovani-1.doc, 79 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2011